Ouderen helpen tienermoeders in woonconcept

Stichting Timon, hulpverleningsorganisatie voor jongeren, en seniorenhuisvester Habion ondertekenden op 7 december 2010 een overeenkomst om in Houten een begeleid wonen-project te realiseren voor tienermoeders en tienermeiden. Habion ontwikkelt en bouwt er een wooncomplex met zeventien appartementen en verhuurt deze aan Stichting Timon. Van deze appartementen zijn er dertien bestemd voor jonge moeders en meiden die tijdelijk ondersteuning nodig hebben op weg naar zelfstandigheid. De overige vier appartementen zijn voor senioren die vrijwillig als goede buur optreden.

In Houten worden de vrijwilligers gericht geworven onder senioren. Uitgangspunt is dat het hier om een goede buurrelatie gaat. Stichting Timon en Habion menen dat juist ouderen over tijd en de nodige ervaring beschikken waar de tienermeiden van kunnen profiteren. En als dat nodig is, kan één van meiden ook de senioren bijstaan.

Burenvragen

De woonvorm richt zich op jonge alleenstaande tienermoeders en tienermeiden die niet in hun eigen gezin kunnen blijven wonen. Het is de bedoeling dat de tieners telkens maximaal twee jaar in de woonvorm wonen. In de praktijk betekent de betrokkenheid van senioren bijvoorbeeld dat deze ouderen wekelijks met de tieners eten. Ze zijn ook beschikbaar voor burenvragen zoals het lenen van een fietspomp of een keer oppassen. Verder ondernemen de senioren activiteiten en uitjes met de jongeren, die zo hun sociale vaardigheden vergroten. De vrijwilligers worden op hun beurt begeleid door de Stichting Timon.

Win-win

Volgens Habion is bij de realisatie van deze woonvorm sprake van een win-win-situatie, omdat beide partijen deze doelgroepen willen huisvesten en de gemeente wilde meewerken aan de totstandkoming van het woonzorgcomplex.

Meer informatie

  • Nieuwsbericht op site van Habion

03-01-2011