Foto: Chris Pennarts

Steeds meer bestemmingsplannen mantelzorg

Het Brabantse Moerdijk heeft zich geschaard bij het groeiende aantal gemeenten met een bestemmingsplan mantelzorg. Daardoor wordt het maken van extra woonruimte voor zorgverlening bij een bestaande woning mogelijk. De provincie Noord-Brabant is een belangrijke gangmaker voor de introductie van bestemmingsplannen mantelzorg.

Bestaande bestemmingsplannen staan het als woonruimte in gebruik nemen van een bijgebouw niet toe. Dat leidt vooral op het platteland tot problemen, als kinderen hun ouders willen gaan verzorgen. De ouders zouden van hun boerderij kunnen verhuizen naar een als woning in te richten bijgebouw (garage of schuur) op het erf. De kinderen kunnen dan vanuit de boerderij de benodigde zorg bieden. Maar dat kan alleen als het bestemmingsplan het in gebruik nemen van de garage of schuur als woonruimte mogelijk maakt.

Provincie Noord-Brabant gangmaker

De gemeente Boekel was de eerste gemeente die een algemene vrijstelling maakte voor dergelijke woonruimte in bestaande bestemmingsplannen. De provincie Noord-Brabant is een belangrijke gangmaker voor de introductie van bestemmingsplannen mantelzorg. De provincie publiceerde zelf een voorbeeldregeling. Het is daarom niet verwonderlijk dat deze aanpak vooral in Noord-Brabant navolging vindt. Naast Boekel en Moerdijk hebben ook de gemeenten Oirschot en Oss een bestemmingsplan mantelzorg. In Roosendaal is het bestemmingsplan in voorbereiding. Elders in het land is vanuit de gemeenteraad of door zorg- en welzijnsorganisaties aangedrongen op een dergelijk bestemmingsplan (Haaren, Westervoort, Ede, Zwolle, Leerdam). Ook Hoogeveen heeft een vrijstellingsregeling.

Tijdelijke voorziening

Het bestemmingsplan mantelzorg van de gemeente Moerdijk maakt het mogelijk om tijdelijk vrijstelling te krijgen van beperkende bepalingen in alle bestaande bestemmingsplannen. De vrijstelling duurt zolang het verlenen van mantelzorg noodzakelijk is. De gemeente zal in 2009 evalueren in hoeveel situaties er van de vrijstelling gebruik is gemaakt. Bij de herziening van bestaande bestemmingsplannen zal de vrijstellingsregeling daarin worden verwerkt.

Kangoeroewoning en Seniorenbox

Er komen steeds meer bouwkundige initiatieven om het bieden van mantelzorg te vergemakkelijken. Mantelzorgwoningen zijn er nu in meerdere vormen. Een variant is de verplaatsbare eenheid, die bij een bestaande woning wordt geplaatst. Er zijn ook vaste uitvoeringen, met een niet-verplaatsbare uitbouw of zelfs een complete extra woning nabij de woning van waaruit zorg wordt verleend. Ook zijn er zogeheten kangoeroewoningen. Dat zijn aan elkaar gekoppelde, zelfstandige woningen of wooneenheden met een inpandige verbinding voor ouderen of mensen met een handicap en hun familie. Onlangs introduceerde woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten (OFW) de 'Seniorenbox', die bij bestaande woningen kan worden geplaatst.

Meer informatie

29-08-2007