Kenniscafé in Gasterij De Buurvrouw op 18 maart 2008

Wonen voor alle leeftijden in de belangstelling

Wonen voor alle leeftijden staat in de belangstelling. Dit bleek ook tijdens het kenniscafé over meergeneratiewonen van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg op 18 maart jl. Het is een pril idee dat voet aan de grond krijgt in Nederland. Steeds meer mensen voelen zich aangesproken door de gedachte meer betrokken te zijn bij hun directe omgeving en hun sociale netwerk in eigen buurt te ontwikkelen.

Impulsonderzoek meergeneratiewonen

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft in samenwerking met het Nederlands Platform Ouderen en Europa (NPOE) een kleinschalig impulsonderzoek in binnen- én buitenland gedaan naar projecten waar meerdere generaties bij elkaar wonen én waar onderlinge dienstverlening plaatsvindt: 'Wonen voor alle leeftijden'. Hiermee willen het Kenniscentrum en het NPOE aanbieders van wonen, zorg en welzijn inspireren.

Kenniscafé Wonen voor alle leeftijden

Ter gelegenheid van de presentatie van dit impulsonderzoek organiseerde het Kenniscentrum onlangs een kenniscafé voor een mix van initiatiefnemers, bewoners van woonprojecten en professionals die zich met wonen en zorg bezighouden. De eindconclusie van zowel het impulsonderzoek als van de discussie tijdens het kenniscafé is dat huisvesting voor meerdere generaties aansluit bij de groeiende behoefte aan een diversiteit van woonvormen. Het kan onderdeel uitmaken van een breed palet aan woonzorgvoorzieningen.

Nieuwe initiatieven welkom

Het Kenniscentrum wil faciliterend optreden bij het ontstaan van eventuele netwerken rondom dit onderwerp en hoopt door het onderzoek en het kenniscafé nieuwe projecten en initiatieven op het spoor te komen. Als u een project kent of wilt starten, laat het ons weten! U kunt een mail sturen naar of bellen naar 030 2739750.

Meer informatie

01-04-2008