Kenniscafé woongemeenschappen 18-12-2008

Woongemeenschappen zijn goud waard

Woongemeenschappen zijn goud waard. Dit bleek tijdens het kenniscafé over het veilig stellen van de zorg in woongemeenschappen van ouderen van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg op 11 december 2008. Aanleiding voor het kenniscafé was het verschijnen van het onderzoeksrapport van het Verwey-Jonker Instituut naar woongemeenschappen op leeftijd.

Onderzoek onder 157 woongemeenschappen

In opdracht van de Federatie Gemeenschappelijk Wonen (FGW) en met subsidie van de ministeries van VWS, WWI en Stichting Sluyterman van Loo heeft het Verwey-Jonker Instituut onderzoek gedaan onder 157 woongemeenschappen. De directe aanleiding voor het onderzoek was het signaal dat de FGW kreeg dat bij woongemeenschappen van alleen ouderen een te groot deel van de bewoners tegelijkertijd hulpbehoevend worden.

Bewoners wonen lang in gemeenschap

Bewoners in woongemeenschappen zijn uiterst tevreden. Veel bewoners blijven er lang wonen. Slechts een heel klein deel moet verhuizen naar een voorziening voor zware zorg. Een belangrijke bevinding uit het onderzoek is dat bewoners in woongemeenschappen een grens aangeven tussen burenhulp en mantelzorg. Bewoners doen méér voor elkaar dan de burenhulp in de wijk, maar geven een grens aan in tijd en in zwaarte.

Burenhulp: ja, maar mantelzorg: nee

Monique Stavenuiter, onderzoeker van het Verwey-Jonker Instituut: "Dus als hulp te lang en te zwaar wordt in fysiek opzicht, dan vinden ze dat de grens is bereikt. Bovendien letten bewoners goed op elkaar en waarschuwen ze elkaar als iemand te veel zorg op zich neemt." Omzien naar elkaar is wel een belangrijke doelstelling bij woongemeenschappen, maar er is weinig formeel vastgelegd. Er is wel overeenstemming in wat men van elkaar mag verwachten. Mantelzorgplicht: nee, maar burenhulp wel.

Maak het zichtbaar

Het probleem is echter dat zorgorganisaties, indicatiestellers en familie dit niet weten en ervan uitgaan dat mensen in de woongemeenschap geheel verzorgd worden. Eén van de aanbevelingen uit het onderzoek is dan ook dat woongemeenschappen duidelijk in het profiel van de gemeenschap omschrijven wat de burenhulp inhoudt.

Ter gelegenheid van de presentatie van dit onderzoek organiseerde het Aedes- Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in samenwerking met FGW en het Verwey-Jonker Instituut op 11 december 2008 een kenniscafé voor een mix van bewoners en professionals die zich met wonen en zorg bezighouden. De eindconclusie van de discussie tijdens het kenniscafé is, dat woningcorporaties en zorgorganisaties een rol kunnen spelen in het ondersteunen van woongemeenschappen. Verder zullen woongemeenschappen tijdig moeten nadenken over het vraagstuk zorg en zichtbaar moeten maken naar zichzelf en de buitenwereld wat woongemeenschappen op het gebied van burenhulp en mantelzorg al dan niet doen. Dat bewoners in woongemeenschappen naar elkaar omzien en er naar grote tevredenheid lang wonen, staat buiten kijf. 

Meer informatie

Websites

  • Gemeenschappelijk Wonen
  • LVCW
  • LVGO
  • Stichting WSB
  • Woonduur Verlenger
  • Urbannerdam
  • WBVG
  • WKA Woonbond 

18-12-2008