Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Woonwensen van 55-plusser in beeld

Onderzoek van WoningNet laat een mismatch zien tussen vraag en aanbod van woningen voor senioren. De interesse voor seniorenwoningen doet zich vooral op oudere leeftijd (75+) voor. Woonwensen van senioren verschillen sterk tussen woningmarktregio's. Ook blijkt een substantieel deel van de oudere woningzoekers relatief hoge huurlasten te kunnen dragen. WoningNet is een dienstverlener van en voor woningcorporaties met veel eigen data, onder andere vanuit woonruimtebemiddeling en woonwensenonderzoek. Deze data zijn gebruikt voor het onderzoek.

Kwalitatief probleem

De woningmarkt voor senioren is volgens het onderzoek niet zozeer een kwantitatief probleem, maar vooral kwalitatief. Het aanbod van seniorenwoningen bestaat vooral uit appartementen, terwijl senioren het vaakst op eengezinswoningen reageren. Onder alle leeftijdscategorieën bestaat een grote behoefte aan een woning van vier of meer kamers en een oppervlakte van minimaal 75 vierkante meter.

Hoe ouder, hoe meer interesse in een seniorenwoning

Woningzoekenden van 55-64 jaar zijn het meest geïnteresseerd in een normale woning. De 75-plusser heeft beduidend meer belangstelling voor een seniorenwoning. Het omslagpunt ligt in de leeftijdscategorie 65-74 jaar. Naarmate woningzoekenden ouder worden, neemt het belang van de nabijheid van goede voorzieningen toe. De prijs wordt minder belangrijk. Maar ook op latere leeftijd willen ouderen een grote woning.

Woningmarktgebieden verschillen

De woonwensen van senioren blijken sterk te verschillen per regio. Zo blijken woningzoekenden van 65-74 jaar in de ene regio (Amsterdam) nog minstens zo geïnteresseerd in een normale woning als in een seniorenwoning, terwijl in een andere regio (Wagingen e.o.) ook woningzoekenden van 55-64 jaar al relatief veel interesse in een seniorenwoning hebben.

Huurprijs

Van de senioren die een woning willen huren, is drie kwart van de 55-64-jarigen bereid 400 tot 650 euro te betalen. Onder 75-plussers neemt dit aandeel af (56%). Desalniettemin geeft 30% aan meer dan 650 euro aan netto maandlasten te kunnen dragen.

Meer informatie

  • Lees meer over het onderzoek 'Woonwensen van senioren' op de website van Woningnet
17-10-2013 12:18
Aedes Actiz