W+W+Z: Maak het Samen!

In opdracht van de ministeries van WWI en VWS voert het Kenniscentrum samen met Vilans en MOVISIE het ondersteuningsprogramma W+W+Z: Maak het samen! uit. Het programma sluit aan bij het actieplan Beter (t)huis in de buurt van de ministeries.††

Met het ondersteuningsprogramma willen de ministeries ervaringen en kennis over†regievoering op de beleidsterreinen van wonen, zorg en welzijn bij gemeenten versterken. Daarbij gaat het om het realiseren van een integrale aanpak op wonen, welzijn en zorg met relevante lokale partners, zoals woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties.

Vanuit het ondersteuningsprogramma zijn er diverse activiteiten. In praktijkwerkplaatsen werken gemeenten samen aan een oplossing van een lokaal vraagstuk op het gebied van samenwerking en regievoering. Op de website W+W+Z: Maak het samen! is een collectie van instrumenten en goede voorbeelden te vinden die kunnen helpen bij het voeren van regie en samenwerking. Zo is er een speciaal ontwikkelde Thermometer wonen welzijn zorg. Daarnaast zijn er trainingen, workshops en inspiratiedagen op locatie.

Voor u geselecteerd

Opplussen Nieuwe Stijl 
Gemeenten en woningcorporaties kunnen een nieuwe en krachtige rol spelen bij.. 16-04-2012

Achtergrond » (5)

Excursie Brabantse burgerinitiatieven krimp en zorg
In een oranje bus met daarop 'er gaat niets boven Groningen' bezocht een gem.. 14-03-2011

Discussie tijdens een van de inspiratiedagen.

Inspiratiedagen voor samenwerken en regie: een impressie 
De samenwerkingsprojecten Bon Vie in Culemborg en De Kamers in Amersfoort.. 21-01-2010

Praktijk » (6)

Fragment omslag Coalities bouwen in woonservicegebieden

Coalities bouwen in Woonservicegebieden
U†krijgt de opdracht om een woonservicegebied op te zetten. Hoe gaat u aan de.. 12-07-2012

Fragment brochure 'Zorg door dorpskracht'

Nieuwe zorg bloeit op in krimpregio 
In Groningen - en ook in andere krimpgebieden - zoeken dorpsbewoners samen met.. 24-04-2012

Bewonerskracht bij krimp: waarderen, niet pamperen
De rol van bewoners is juist bij krimp op het platteland extra belangrijk.. 23-12-2010

Instrumenten » (10)

Kleinschalig wonen in de wijk: een goede bestemming 
Op 16 november 2010 presenteerde het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de.. 15-11-2010

Fragment omslag praktijkgids U bent aan zet!

Praktijkgids Opplussen Nieuwe Stijl 
Gemeenten, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en bewonersorganisaties.. 16-04-2012

Oudere dame in scootmobiel. Foto: E. van Eis.

Handreiking toegankelijkheid voor gemeenten
Hoe maak je als gemeente een goed beleid om toegankelijk te zijn voor mensen.. 03-05-2011

Nieuwsarchief » (24)

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid 
In de meeste gemeenten in Nederland is aandacht voor het voorkomen of.. 07-03-2013

Fragment omslag handreiking 'Werken met toekomstscenario's', MOVISIE.

'Werken met toekomstscenario's' helpt gemeenten met WWZ-beleid
Met de publicatie 'Werken met toekomstscenario's' ondersteunt MOVISIE.. 03-04-2012

Buurtsteunpunten bereiken eenzame mensen
De buurtsteunpunten 'Bij Bosshardt' van het Leger des Heils bereikt eenzame.. 07-12-2011

Opinie

Loket 33 in Assen

Verantwoord kaasschaven in WWZ-beleid
In†WMO-magazine van februari 2011 schrijven adviseurs van het programma W+W+Z.. 21-03-2011