Fragment omslag handreiking 'Werken met toekomstscenario's', MOVISIE.

'Werken met toekomstscenario's' helpt gemeenten met WWZ-beleid

Met de publicatie 'Werken met toekomstscenario's' ondersteunt MOVISIE gemeenten bij de heroriŽntatie op het aanbod van wonen, welzijn en zorg. Kijken naar de toekomst en aanpassing van het ondersteuningsaanbod voor kwetsbare burgers is nodig vanwege factoren als economische recessie en vergrijzing. "Terwijl de gemeentelijke portemonnee steeds lichter wordt, worden de maatschappelijke vraagstukken steeds zwaarder", staat er in deze handreiking voor een duurzaam en toekomstbestendig wonen-welzijn-zorgbeleid.

Toekomstbestendig WWZ-beleid

'Werken met toekomstscenario's' neemt gemeenten stap voor stap mee in het denken in scenario's om zo tijdig te kunnen anticiperen op nieuwe winden die ongetwijfeld blijven waaien. De publicatie helpt gemeentelijke beleidsadviseurs en medewerkers vanuit toekomstscenario's te denken, anticiperend op de situaties die zich kunnen voordoen in de nabije en verre toekomst. Ook beleidsadviseurs in zorg- en welzijnsorganisaties kunnen hun voordeel doen met de handreiking.

Ondersteuningsprogramma W+W+Z=Maak het samen!

De handreiking maakt deel uit van een reeks publicaties uit het ondersteuningsprogramma W+W+Z=Maak het samen!. Het ondersteuningsprogramma is een samenwerkingsproject van MOVISIE, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Vilans, en is gericht op het versterken van regie en samenwerking. W+W+Z=Maak het samen! is onderdeel van het actieplan Beter (t)huis in de buurt van het ministerie van VWS en het ministerie van BZK/WWI.

Meer informatie

03-04-2012