Loket 33 in Assen

Verantwoord kaasschaven in WWZ-beleid

In†WMO-magazine van februari 2011 schrijven adviseurs van het programma W+W+Z=Maak het samen! over†een toekomstgerichte visie en organisatie voor wonen, welzijn en zorg. Anita Peters en Hilde van Xanten vinden dat er keuzes gemaakt moeten worden voor een duurzame WWZ-organisatie. Dat†voorkomt dat we over een paar jaar moeten opbouwen wat we net hebben afgebroken.

In deze reeks verschijnen†nog twee andere artikelen over het:

  • verbinden van†beleid gericht op een goed gebruik van algemene voorzieningen;
  • opstellen van beleid†voor het betrekken van burgers bij beleid en ondersteuning.

W+W+Z Me(e)ting†op 21 april

De afgelopen twee jaar hebben ruim 50 gemeenten in het ondersteuningsprogramma W+W+Z=Maak het samen! nieuwe inzichten opgedaan. Bent u geÔnteresseerd in vernieuwende aanpakken voor regie en samenwerking†die met succes zijn toegepast? En wilt u leren van wat er niet goed ging in andere gemeenten? Wilt u handvatten om aan de slag te gaan met thema's als burgerparticipatie of het scheiden van wonen en zorg? Kom 'meten' op de W+W+Z Me(e)ting†op 21 april in Utrecht.†

Meer informatie

  • Artikel WMO-magazine Verantwoord kaasschaven in WWZ-beleid.
  • W+W+Z meeting 21 april
  • Website W+W+Z=Maak het samen!

21-03-2011