Foto: Willem Mes

Workshop voor gemeenten: Aandacht voor de dementieketen

Bent u bezig met het thema dementie en wilt u zich verder verdiepen in de rol die u als gemeente kunt spelen in de dementieketen? Kom dan naar de gratis workshop ‘Aandacht voor de dementieketen’ op dinsdag 5 oktober 2010 van 10.00 uur tot 12.30 uur in Utrecht. 

Samenwerking in de dementieketen

Het aantal zelfstandig wonende ouderen met dementie neemt in de toekomst sterk toe. De landelijke overheid stimuleert deze ontwikkeling. Samenwerking tussen verschillende partijen die betrokken zijn in de dementieketen, zoals zorgaanbieders, welzijnspartijen, woningcorporaties en steunpunten mantelzorg is een voorwaarde om ouderen met dementie langer zelfstandig te laten wonen en er voor te zorgen dat mantelzorgers niet overbelast raken.  

Workshop

De workshop heeft als doel u meer inzicht te geven in de dementieketen en uw positie als gemeente. Tijdens deze workshop wordt dieper ingegaan op de resultaten van onderzoek van Vilans naar betrokkenheid van de gemeente in de dementieketen. Daarnaast komt een praktijkvoorbeeld (gemeente) aan het woord om ervaringen met u te delen. Tot slot is er de mogelijkheid voor discussie en vragen. Vilans organiseert deze workshop samen met MOVISIE en Aedes–Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in het kader van W+W+Z=Maak het samen!.

Meer informatie

  • U kunt zich tot 7 september a.s. aanmelden voor de gratis workshop bij van Vilans. Neem voor meer informatie over ‘Aandacht voor dementieketen’ contact op met Vilans, , 030 789 23 99 of , 030 789 2391. Of download de complete brochure Dementieketen.
  • Onderzoekspublicatie 'Dementie op de kaart bij de gemeente?'
  • Website W+W+Z=Maak het samen!

09-07-2010