Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Zorg en Technologie

De inzet van technologie in de zorg kan de toekomstige uitdagingen van een vergrijzende bevolking en een krappere arbeidsmarkt het hoofd bieden. Anderzijds is technologie ook een middel om cliënten langer in staat te stellen om de eigen regie te behouden.

Zorg op afstand via beeldschermcontact. Foto: Chris Pennarts.
Dit dossier is het vervolg op het programma 'Zorg op afstand'. In dit programma werkten leden van ActiZ, het Netwerk Zorg op Afstand, intensief samen met landelijke partners aan de ontwikkeling van Zorg op Afstand en de verbreding daarvan. Het netwerk blijft bestaan onder de naam Platform Zorg en Technologie. De informatie, kennis en ervaring uit dit netwerk komt in dit dossier.

In dit dossier vindt u ook informatie uit het afgeronde programma 'Zorg op Afstand, dichterbij', onder andere uit onderzoeken die zijn uitgevoerd. Ook vindt u in dit dossier de leerpunten van een aantal zorgorganisaties bij de invoering van zorg op afstand.

22-09-2013 23:56

Voor u geselecteerd (2)

Stappenplan Thuistechnologie voor Corporaties

Het Stappenplan Thuistechnologie voor Corporaties is opgebouwd als een stappenplan, met daarin verschillende stappen die doorlopen worden bij aanschaf en implementatie van domotica. Hieronder zijn de hoofdstappen weergegeven. Klik een.. 06-05-2013

Toolkit Zorg met ICT

Steeds vaker zetten zorgorganisaties technologie en in het bijzonder toepassingen van Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in om cliënten beter te ondersteunen, extra veiligheid te bieden en om zorgprocessen beter te laten verlopen. Het.. 10-12-2012

Nieuws » (92)

De Prinsemarij: techniek ondersteunt zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid is het uitgangspunt van woonzorgcentrum De Prinsemarij in Dordrecht. Het nieuwbouwproject van zorgorganisatie Het Spectrum en woningcorporatie Trivire is in 2013 opgeleverd. De bouw was een spannend proces, waarover bestuurder Jorn.. 09-07-2015 12:49

Langer thuis wonen met domotica in Noord-Holland

Zorgorganisaties, gemeenten en installatiebedrijven in Noord-Holland noord willen gezamenlijk ten minste 1.000 woningen in Noord-Holland noord voorzien van betaalbare technische zorgoplossingen. Het samenwerkingsverband is het resultaat van.. 17-02-2015 12:47

Informatie over wonen en zorg met dementie gebundeld

Nederland telt op dit moment ruim 260.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing zal dit aantal explosief stijgen naar ruim 500.000 in 2040. Als gevolg van de extramuralisering blijven deze mensen ook steeds langer zelfstandig thuis wonen. Dat.. 09-12-2014 14:29

Achtergrond » (12)

Kosteneffectiviteit videocommunicatie nog niet bewezen

Er kan nog niet geconcludeerd worden dat invoering van videocommunicatie of beeldbellen in de zorg thuis kosteneffectief is. Het tegendeel kan echter ook niet worden bewezen. Dit is de conclusie van een literatuurstudie dat Nivel in opdracht van.. 16-05-2011

Online overzicht projecten Zorg op Afstand

Een databank voor Nederlandse projecten van zorg op afstand in de langdurende zorg, dat was er nog niet. Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg wil hiermee een overzicht bieden van projecten en diensten van zorgaanbieders. Deze kunnen zo van.. 23-03-2011

Gratis beeldbellen op proef bij Amaris Zuiderheide

Cliënten van Amaris Zuiderheide kunnen door de pilot Zibber4free gratis beeldbellen met vrienden en familie. Amaris Zuiderheide in Hilversum werkt hier voor samen met het regionale kennis- en innovatieplatform iZovator. Voor de proef hebben de.. 22-02-2011

Praktijk » (22)

De Prinsemarij: techniek ondersteunt zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid is het uitgangspunt van woonzorgcentrum De Prinsemarij in Dordrecht. Het nieuwbouwproject van zorgorganisatie Het Spectrum en woningcorporatie Trivire is in 2013 opgeleverd. De bouw was een spannend proces, waarover bestuurder Jorn.. 09-07-2015 12:49

Thuistechnologie bij Zorggroep Raalte

Om te laten zien hoe thuistechnologie in de praktijk toegepast kan worden maakte Zorggroep Raalte een film. Verschillende technologieën en toepassingen worden zichtbaar gemaakt in deze video. 19-02-2014 14:22

Interactieve muur vermindert dwaalgedrag van bewoners

In Zorgcentrum Vivium Naarderheem is het sinds kort een beetje rustiger op de gangen van de (gesloten) psychogeriatrische afdeling. Daar presenteerden drie studenten van de Hogeschool van Amsterdam vorige week een nieuw wapen tegen dwaalgedrag.. 27-06-2012

Tools » (19)

In voor zorg: meta-analyse 'Zorg op afstand'

Om te kijken hoe de zorg op afstand-trajecten tot op heden zijn verlopen en te leren van de gehanteerde aanpak heeft In voor zorg! een meta-analyse uitgevoerd. Naast de rapportage over deze meta-analyse publiceerde In voor zorg! een samenvatting.. 24-02-2014 15:26

Wegwijzer zorgvuldig gebruik technologie in de zorg

Het gebruik van technologie in de zorg kan de kwaliteit van leven verbeteren en de kwaliteit van werken in de zorg vergroten. Maar technologie brengt ook nieuwe risico’s met zich mee. Het onderwerp heeft de volle aandacht van de toezichthouders.. 25-11-2013 14:26

Vitaal Thuis: leidraad langer thuis wonen

Langer veilig, verzorgd en comfortabel thuis wonen door gebruik te maken van technologische oplossingen. Daarover gaat het visiedocument Vitaal Thuis, een leidraad voor VVT-instellingen die aan de slag willen met thuistechnologie om hun cliënten..

Onderzoek » (32)

Succesvol ondernemen met eHealth

Het lectoraat ICT-innovaties in de zorg van hogeschool Windesheim heeft het boekje “Succesvol ondernemen met eHealth: Innovatieroutes in de Zorg” gepubliceerd. 12-12-2013 11:44

Meer onderzoek nodig naar effectiviteit e-health

De effectiviteit van e-health is nog moeilijk aan te tonen. Dat blijkt uit twee uitgebreide onderzoeken op dit terrein. De experimenten met e-health zijn nog te versnipperd en te kleinschalig, aldus het NIVEL in het onderzoek ‘Technologie in de.. 11-10-2013 15:39

Webinar over vraaggestuurde domotica

In het kader van het INNOVAge project heeft TNO een onderzoek uitgevoerd in drie provincies in Nederland: Noord-Brabant, Utrecht en Groningen. Doel van het onderzoek was het identificeren van belemmerende en succesfactoren met betrekking tot de.. 20-06-2013

Blogs (1)

Dementievriendelijke gemeenten nodigen mensen uit

Ruim 70% van mensen met dementie woont thuis en een behoorlijk percentage (ruim 80%) van de mantelzorgers is overbelast. Hoe bereiden gemeenten, corporaties, zorgorganisaties, welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties zich voor? Op.. 30-05-2013

Aedes Actiz