Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Kosteneffectiviteit videocommunicatie nog niet bewezen

Beeldschermcontact. Foto: Focus Cura.

Er kan nog niet geconcludeerd worden dat invoering van videocommunicatie of beeldbellen in de zorg thuis kosteneffectief is. Het tegendeel kan echter ook niet worden bewezen. Dit is de conclusie van een literatuurstudie dat Nivel in opdracht van Actiz uitvoerde. Het onderzoek vond plaats in het kader van het programma Zorg op Afstand Dichterbij dat het ministerie van VWS en het Transitieprogramma Langdurende Zorg financieren.

Te zwak voor conclusies

In de internationale literatuur zijn 9 studies gevonden, voornamelijk uitgevoerd in de VS, die bruikbaar waren voor dit onderzoek. De gevonden onderzoeken blijken wetenschappelijk te slecht uitgevoerd om conclusies te kunnen trekken over de kosten en de baten.

Onder voorwaarden voordeel

Uit andere onderzoeken, waaronder enkele ook uitgevoerd in opdracht van ActiZ in het kader van het programma Zorg op Afstand Dichterbij, blijkt wel dat videocommunicatie onder bepaalde voorwaarden kan bijdragen aan de kwaliteit van leven, kwaliteit van zorg en kwaliteit van arbeid.

Het artikel is geschreven door Patriek Mistiaen, José Peeters en Anneke Francke, Kosten en financiele baten van videocommunicatie in de zorg thuis. Een systematische review. Verschenen in het tijdschrift Verpleegkunde, 26e jaargang, nr. 2. mei 2011, pg. 19-28.

Meer informatie

16-05-2011 14:28
Aedes Actiz