Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Langer thuis wonen met domotica in Noord-Holland

Zorgorganisaties, gemeenten en installatiebedrijven in Noord-Holland noord willen gezamenlijk ten minste 1.000 woningen in Noord-Holland noord voorzien van betaalbare technische zorgoplossingen. Het samenwerkingsverband is het resultaat van het Vitaal Thuis project. Dat ondersteunt mensen met een zorgvraag om langer thuis te blijven wonen met behulp van techniek en domotica. 

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst 11 februari 2015 Vitaal Thuis Noord-Holland noord

Unieke samenwerking

Zorgorganisaties Evean, Omring en Wilgaerden, de gemeente Hoorn, het domotica cluster van gemeenten in regio Alkmaar en zes installateurs uit West-Friesland, de Zaanstreek en Alkmaar spraken hun ambitie uit om zorgconsumenten te ondersteunen bij het langer zelfstandig thuis wonen. Dit is het eerste brede samenwerkingsverband dat zich committeert aan de doelstellingen van het Vitaal Thuis-project van ActiZ en VitaValley.

10.000 woningen

Het Vitaal Thuis project heeft zorgorganisaties, overheden en installatiebedrijven aan tafel gebracht om de grootschalige uitrol van betaalbare en toekomstvaste thuiszorgoplossingen te stimuleren en faciliteren. In het kader van het Vitaal Thuis project worden in Nederland tien regionale samenwerkingsverbanden opgezet om zorgvraag en zorgaanbod in huis op een innovatieve wijze op elkaar af te stemmen. Het streven is om binnen 2 jaar in die tien regio’s 10.000 woningen geschikt te maken voor zelfstandig wonende ouderen en zorgbehoevenden. 

Het doel van het Vitaal Thuis project

De bevolking vergrijst, waardoor de zorgvraag toeneemt en een tekort dreigt aan opgeleid zorgpersoneel. Mensen met een zorgvraag kunnen worden geholpen om langer zelfstandig thuis te wonen met technische zorgoplossingen in de eigen woning, zoals sociale alarmering, beeldzorg op afstand en leefstijl monitoring. Daarmee vermindert de zorgvraag, verbetert de zelfredzaamheid en neemt de kwaliteit van leven toe, welk belang door de recente wijzigingen in de zorgwetgeving wordt versterkt. Zorgorganisaties, gemeenten en installatiebedrijven spelen gezamenlijk een belangrijke rol in het toepassen en verbeteren van de juiste technische zorgoplossingen.

In Noord-Holland noord wordt dit project begeleid door ActiZ (organisatie van zorgondernemers), VitaValley (zorginnovatienetwerk) en Stichting KIEN (Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland). Deze drie organisaties coördineren en stimuleren de samenwerkingsverbanden op landelijk niveau.

bron: ActiZ

02-03-2015 12:36

Meer informatie

  • Vitaal Thuis Visiedocument
Aedes Actiz