Zorg op afstand via beeldschermcontact. Foto: Proteion Thuis.

Nieuw Dossier Zorg en Technologie online

Het nieuwe en uitgebreide dossier Zorg en Technologie is live. De nieuwe webpaginas zijn de opvolgers van de website Zorgopafstand.net.

Het Transitieprogramma Langdurige Zorg, waar het programma Zorg op Afstand een onderdeel van was en door gesubsidieerd werd, is beŽindigd. Het netwerk Zorg op afstand gaat verder onder de naam Platform Zorg en Technologie. Het einde van het transitieprogramma betekent dat ook de website, die door VWS werd gesubsideerd, uit de lucht wordt gehaald. ActiZ heeft besloten om de website www.zorgopafstand.net over te nemen.

Breed toegankelijk

Actiz wil de site breed toegankelijk houden, voor ActiZ-leden maar ook voor woningcorporaties. Omdat er bij het Kenniscentrum veel kennis en ervaring is op het gebied van technologie werd de samenwerking gezocht met het Kenniscentrum Wonen-Zorg van Aedes en ActiZ. De content van de website zorgopafstand.net is de afgelopen weken geactualiseerd en gemigreerd naar kcwz.nl.

Uitgebreid dossier

In het dossier vindt u naast actualiteit ook informatie over onder meer ICT, Robotica en Domotica, en gaat daarmee veel verder dan alleen zorg op afstand.

geef uw reactie


Meer informatie

26-01-2011