Zorgcamera, een vorm van domotica. Foto: Pleyade.

Thuistechnologie nu inzichtelijk voor corporaties

Nu het verzorgingshuis verdwijnt, staan corporaties voor de taak om hun woningen te voorzien van slimme toepassingen zodat ouderen langer thuis kunnen wonen. Thuistechnologie levert hieraan een belangrijke bijdrage, maar bij corporaties ontbreekt vaak de kennis over de (on)mogelijkheden van domotica. Voor hen heeft het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ) een hulpmiddel online gezet dat in een aantal stappen tot afgewogen keuzes voor zorgtechnologie leidt.

Realistische en betaalbare domotica

Ter ondersteuning van zorgaanbieders ontwikkelden ActiZ, Vilans en TNO†eerder al de†Toolkit Zorg met ICT, die via de KCWZ-site toegankelijk is.†Het kiezen en implementeren van ICT-toepassingen in de zorg is complex en zorgorganisaties benutten de Toolkit om cliŽnten beter te ondersteunen, extra veiligheid te bieden en om zorgprocessen beter te laten verlopen.†Corporaties hebben behoefte aan een vergelijkbaar instrument, maar dan gericht op thuistechnologie. Thuistechnologie biedt immers meerwaarde aan huurders en verhoogt de toekomstwaarde van het woningbezit. Corporaties zijn echter minder bekend met de mogelijkheden om in nieuwbouw en in bestaande woningen thuistechnologie in te zetten. Zij willen zicht hebben op bewezen, realistische en betaalbare mogelijkheden.

Stappenplan voor corporaties

Bij het Stappenplan Thuistechnologie voor Corporaties doorlopen corporaties verschillende stappen alvorens ze overgaan tot aanschaf en implementatie van domotica. Het gaat om afwegingen over de inzet van domotica, de aansluiting bij gestelde doelen, maar ook over risico's en kosten. Het Stappenplan kent dezelfde opbouw en structuur als de Toolkit Zorg met ICT, zodat de corporaties en zorgaanbieders eenvoudig met elkaar kunnen communiceren over hun aanpak. Het stappenplan is naar eigen inzicht te gebruiken. Soms worden alle stappen doorlopen, soms een gedeelte, en sommige stappen worden mogelijk herhaald en krijgen een steeds verdere invulling. Het Stappenplan is gemaakt in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg door†Guido de Ruiter Advies &†Procesmanagement. Gebruikers van†de tool worden uitgenodigd om de voorbeelden in het Stappenplan aan te vullen met hun eigen ervaringen en nieuwe technieken.†

Training Thuistechnologie voor corporatiemedewerkers

Zonder kennis over domotica en de (on-)mogelijkheden ervan, is het lastig om zomaar met het stappenplan aan de slag te gaan. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft, met financiŽle steun van FLOW, een eendaagse training voor corporatiemedewerkers ontwikkeld:†OriŽntatie op thuistechnologie (domotica) voor corporaties. De eerstvolgende training vindt plaats op 18 juni 2013.

Meer informatie

13-05-2013