Roomservice in de Palatijn in Alkmaar  De Palatijn

Varianten van zorghotels

Er zijn zorghotels voor verschillende doelgroepen en op verschillende locaties.

Variatie in locatie

Binnen de zorghotels voor een brede doelgroep zien we de volgende varianten:

  • Zorghotels binnen de muren van een ziekenhuis.
  • Zorghotels binnen de muren van een (AWBZ-)zorginstelling.
  • Zorghotels op een zelfstandige locatie.

Variatie in doelgroep

Daarnaast zijn er zorghotels voor specifieke doelgroepen, zoals:

  • Kraamhotels.
  • Logeerhuizen voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke beperking.
  • Zorghotels voor mensen met (voorheen) psychische/psychiatrische problematiek.

29-06-2009