S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Uitgelicht: Bastide, ouderinitiatief voor autistische jongeren

Ouderinitiatief De Bastide realiseert in Eindhoven in totaal 30 zelfstandige woningen met begeleiding op maat voor normaal begaafde jongvolwassenen met autisme. Naast een fulltime baan is Anton van Gerwen, voorzitter en initiatiefnemer van De Bastide, minstens 20 uur per week bezig met De Bastide. "Professionals, deelnemers en ouders verwachten veel van vrijwilligers". Maar Van Gerwen doet het met veel energie en enthousiasme. En het resultaat van de inspanningen van de stichting liegt er niet om. Er lopen twee (bouw)projecten die dit jaar opgeleverd worden: projecten van 20 respectievelijk 12 appartementen met elk een ontmoetingsruimte. En er staat nog een project in de startblokken. "Bijzonder is dat een van de projecten gerealiseerd wordt in samenwerking met een particuliere investeerder", vertelt Van Gerwen. "Dat is vrij uniek in Nederland". 

Ouderinitiatief, Autismevriendelijk wonen - Enkele bewoners en bestuur van De Bastide bij de bouwlocatie

Tijdens het congres 'Expeditie Begonia, op zoek naar meer variatie in wonen en zorg' op dinsdag 24 maart 2015 nodigt het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg u uit voor een zoektocht langs uiteenlopende woonvormen. U maakt kennis met sleutelfiguren van nieuwe woonconcepten, gaat zelf aan de slag met het ontwerpen van een geschikte woonvorm en hoort de inspirerende woonverhalen van anderen. Anton van Gerwen, voorzitter en initiatiefnemer van De Bastide, vertelt u tijdens dit congres over twee unieke woonprojecten. Mede door zijn persoonlijke ervaringen en zijn functie als PGB ambassadeur vanuit Per Saldo heeft hij veel kennis van de financiering van de zorg en begeleiding vanuit de Wmo

Vertraging door kraakactie en asbest

"In 2007 hebben we elkaar ontmoet als ouders. Een jaar later hebben we een stichting opgericht en in 2010 zijn de eerste onderhandelingen met bouwers begonnen." Van Gerwen vond onlangs in de stukken terug dat de verwachting was het complex aan de Europalaan in 2012 te openen. Maar pas op 1 mei 2015, drie jaar later dan ze hoopten, krijgen de bewoners de sleutel van hun appartement aan de Europalaan. "Dat heeft te maken met verschillende factoren. Er is veel tijd verloren gegaan bij het verkrijgen van de bouwvergunning door brandweer-eisen en (verkeerde) geluidsmetingen. Daarnaast werd in het bestaande pand asbest gevonden. Tot overmaat van ramp is het oude gebouw nog een tijd gekraakt geweest en daarna duurde het een tijd voordat de financiering rond was." 

Het complex aan de Europalaan is gloednieuw en gerealiseerd door samenwerking met een particuliere investeerder. Wat ooit een oud politiebureau was, is nu een prachtig, duurzaam en energiezuinig wooncomplex. En niet onbelangrijk: betaalbaar. De huren liggen onder de aftoppingsgrens huurtoeslag alleenstaande. Die grens ligt namelijk aanzienlijk lager dan de maximale huurtoeslaggrens. "Dit was een harde eis van De Bastide en dat is gelukt", aldus Van Gerwen. 

Tijdens het traject is het nodige veranderd in de zorgwet- en regelgeving. Van Gerwen zucht hier wel over maar bekijkt dit ook positief. "De begeleiding van de bewoners van de Bastide valt onder de Wmo en we moeten dus met de gemeente onderhandelen over de zorg en begeleiding van onze bewoners. De Wmo biedt kansen om met de gemeente samen lange termijn lijnen uit te zetten. De begeleiding moet in samenspraak met WIJEindhoven, zorgaanbieder Amarant, het bestuur en de bewoners en ouders van De Bastide vorm krijgen. Dat gaat in goed overleg en gaat goed komen."

Groene huurders

Naast het complex op de Europalaan is Van Gerwen in Eindhoven ook actief met het project ‘De Groene Huurders' aan de Karel de Grotelaan. Woningcorporatie Woonbedrijf gaat er 82 woningen bouwen met 14 eengezinswoningen en 68 appartementen. Twaalf woningen zijn speciaal bestemd voor Stichting De Bastide. "Het plan is om de Groene Huurders uit te dagen om gebruik te maken van de talenten van de jongeren met autisme en visa versa. Dit vergt wederkerigheid. En dat begrip is bij mensen met autisme minder vanzelfsprekend. Een extra uitdaging dus. Maar met de juiste begeleiding van de zorgaanbieder Amarant kan het slagen", meent Van Gerwen. "Belangrijk is dat er een klik is tussen de Groene huurders, de begeleiders en de bewoners van De Bastide."

De bewoners van De Bastide zijn zoveel mogelijk betrokken bij de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten. Dankzij giften van fondsen als VSB fonds, het Revalidatiefonds en de NSGK kunnen deze ruimtes goed geoutilleerd worden ingericht. Vergeleken met de appartementen voor de Groene Huurders, die 80 m2 groot zijn, zijn de woningen van de bewoners van De Bastide iets kleiner (70m2) maar toch nog behoorlijk aan de maat. Door deze afwijkende maat ziet het derde bouwblok er verrassend anders uit: de woningen voor De Bastide springen er als het ware uit.  

Een droom die wakker wordt en werkelijkheid is

"We vinden het fijn dat de bewoners van De Bastide tussen andere bewoners werken en leven. Ze wonen zelfstandig, hebben een eigen deurbel en eigen deurmat. We willen dus géén De Bastide bastion", benadrukt Van Gerwen. "Nu het hoogste punt van het eerste bouwcomplex is bereikt en de spade van het tweede in de grond is gestoken, is de droom die ons ooit in slaap hield, een droom die ons meer en meer wakker houdt. Een droom die zich langzaam ontwikkelt tot een kleine nachtmerrie. Dé droom die nu uit komt. De droom die werkelijkheid is. De droom dat op een dag jonge mensen met een autisme spectrum stoornis en een normale begaafdheid in de regio Eindhoven zelfstandig kunnen wonen met professionele begeleiding. Wonen op een manier zoals zij dat wensen, voorzien van zorg die optimale invulling geeft aan hun individuele behoefte. En dat allemaal dankzij de inspanningen van een particulier investeerder, een woningcorporatie, professionals, vrijwilligers en de toekomstige bewoners van Stichting De Bastide."

De Bastide was één van de wooninitiatieven in het experiment Proeftuinen van Aedes, NVA en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. 

12-03-2015 08:45

Meer informatie

Aedes - vereniging van woningcorporaties
Actiz - organisatie van zorgondernemers

D E F