Plaatsing zorgkamer

Handreiking Mantelzorgwoningen voor corporaties

Corporaties ondersteunen bij het geven van een adequaat antwoord op de toenemende vraag naar mantelzorgwoningen. Dat is het doel van de nieuwe handreiking mantelzorgwoningen voor corporaties die het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg publiceert.

De publicatie kijkt met de ogen van een corporatie naar wat er zoal komt kijken bij de realisatie van een mantelzorgwoning en behandelt de bijbehorende vragen. Het geeft een stappenplan dat een corporatie kan benutten als ze beleid wil maken voor plaatsing mantelzorgwoningen. Een mantelzorgwoning is een verplaatsbare, tijdelijke, zelfstandige woning die direct naast een bestaande woning (van de mantelzorger) wordt geplaatst.

De handreiking geeft ook op beknopte wijze inzicht in de gemeentelijke procedure die doorlopen wordt bij het plaatsen van een mantelzorgwoning en de belemmeringen die dit (nu nog) met zich mee kan brengen.

Mantelzorgwoning als oplossing

De overheid stimuleert al jaren dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, ook als ze een grote zorgvraag hebben. Meestal willen mensen die het aangaat dat zelf ook. Als men familie en/of vrienden heeft die een zorgbehoevende willen en kunnen verzorgen, is de mantelzorgwoning een goede optie.

Wijzigingen AWBZ, Wmo en Wabo

Veel ontwikkelingen zijn van invloed op het plaatsen van mantelzorgwoningen. Voorgenomen wijzigingen in de AWBZ, Wmo, Wabo en Woningwet hebben consequenties. De handreiking wordt dan ook regelmatig geactualiseerd.

Deze handreiking van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is geschreven door Marion van Beurden en Guido de Ruiter. De publicatie is mogelijk gemaakt door een financiŽle bijdrage van het ministerie van VWS.

Meer informatie

geef uw reactie


13-10-2011