Huistest: test woningen op comfort en veiligheid

De Huistest is een op internet gebaseerde applicatie waarmee bewoners zelf online hun woning kunnen testen op comfort en veiligheid aan de hand van eenvoudige vragen. Na het beantwoorden van de vragen kan de bewoner oplossingen kiezen. De bewoner ziet direct wat de kosten en gevolgen zijn van de gekozen oplossingen. Op verzoek van de klant worden de uitslagen van de test geprint, ingebonden en toegezonden.

Huurders kunnen een woningadvies ontvangen met een overzicht van de kosten die verrekend zijn in de huur. Woningeigenaren krijgen een inschatting van de kosten te zien. Woningcorporaties die de applicatie gebruiken, kunnen zelf bepalen of en hoeveel zij zelf bijdragen in de kosten per woningverbetering. Ook thuiszorgorganisaties kunnen de Huistest gebruiken om klanten te ondersteunen bij het aanpassen van de woning.

De Huistest werd met steun van het ministerie van VROM en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg ontwikkeld door Woningcorporaties Welkom en Wonen Zuidwest Friesland en Koot seniorenprojecten.

Meer informatie

  • Naar instrument 'Huistest'

25-09-2009