Kleinschalig wonen in de wijk: een goede bestemming

Op 16 november 2010 presenteerde het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de handreiking 'Kleinschalig wonen in de wijk: een goede bestemming'. In deze handreiking staan slimme oplossingen voor planologische knelpunten die zich kunnen voordoen bij het realiseren van kleinschalig wonen in de wijk. U kunt het onderaan deze pagina gratis downloaden.

Steeds vaker wonen mensen die begeleiding of zorg nodig hebben, in kleine woonvoorzieningen in de wijk. Strijdigheid met bestemmingsplannen zorgt ervoor dat deze projecten soms moeilijk van de grond komen.

Bestemmingsplannen en andere belemmeringen

Deze handreiking is voor medewerkers van organisaties in de zorg en voor maatschappelijke opvang, gemeenten en woningcorporaties die zich bezig houden met de ontwikkeling en realisering van kleinschalig wonen in woonwijken. De studie laat zien waar knelpunten en belemmeringen (kunnen) optreden en reikt oplossingen en ideeŽn aan om die belemmeringen weg te nemen of te omzeilen.

De handreiking is geschreven door professor George de Kam en maakt onderdeel uit van een reeks publicaties uit het ondersteuningsprogramma W+W+Z=Maak het samen! Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, MOVISIE en Vilans voeren dit programma uit in opdracht van de ministeries van†Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. Het programma is onderdeel van het actieplan 'Beter (t)huis in de buurt' van de ministeries.

Meer informatie

15-11-2010