Zorg voor mens en omgeving: Het zintuig als maatstaf

Een omgeving creëren die uitnodigend is en zorgt voor mensen? Dat kan met de methodiek en inzichten beschreven in het boek 'Zorg voor mens en omgeving: Het zintuig als maatstaf'. Auteurs Iris Bakker en Jan de Boon gaan in de publicatie in op het fenomeen dat bepaalde ruimtes in een gebouw onbewust als prettig worden ervaren en andere plekken juist altijd ongebruikt blijven. Door de onbewuste keuzes van zintuigen te doorgronden, krijgt u grip op de invloed en mogelijkheden van een gebouw en de inrichting daarvan.

Wat hebben de zintuigen u te vertellen?

'Zorg voor mens en omgeving: Het zintuig als maatstaf' laat een methode zien hoe met zintuiglijke informatie (horen, ruiken, voelen) gestuurd kan worden op een omgeving die prettig is voor een bepaalde doelgroep. De auteurs schetsen een breed beeld van wat de zintuigen exact te vertellen hebben. Niet als losse op zich zelf staande informatiebronnen, maar in hun onderlinge samenhang, waarbij wordt gefocust op de 'zin' van het zintuig. In het boek staan visies en achtergronden beschreven en de methode wordt aan de hand van een aantal stappen nader toegelicht.

Achtergronden, methode en stappenplan

'Zorg voor mens en omgeving: Het zintuig als maatstaf' is een uitgave van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in samenwerking met de auteurs Iris Bakker (Levenswerken), onderzoeker aan de TU Delft en Jan de Boon (de Werkplaats gsb), architect, kleurgever en kunstschilder. De auteurs verrichtten jarenlang onderzoek naar de werking van de zintuigen en de mogelijkheden om via het vormgeven van de omgeving te sturen op de ervaring die de omgeving biedt. De door hen ontwikkelde methode is samen met een aantal zorgorganisaties en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg uitgewerkt en zodanig vertaald naar de praktijk dat het breed toepasbaar is. De publicatie is te bestellen via onderstaande link  voor 15,95 euro (excl. verzend- en administratiekosten en incl. btw). 

Meer informatie

09-10-2012