Artist impression van het appartementencomplex 'De Toerist', waarin ook de 10 appartementen van Aut-Hôes komen

Links

  • Aedes vereniging van woningcorporaties
  • Nederlandse Vereniging voor Autisme
  • Centrum Indicatiestelling
  • MEE Nederland

Proeftuinen

Mensen met autisme hebben behoefte aan aangepaste vormen van huisvesting. Vaak is ook begeleiding nodig om zelfstandig wonen mogelijk te maken. Er worden al steeds meer particuliere wooninitiatieven gestart voor mensen met autisme. Vaak zijn het ouderinitiatieven die leiden tot geschikte huisvesting, maar ook bijvoorbeeld instellingen (GGZ of VG-sector) ontwikkelen kleinschalige woonvormen voor deze doelgroep.

Lang niet altijd weten deze initiatiefnemers de weg naar corporaties te vinden. Daarnaast blijkt de kennis over woonvormen voor mensen met autisme versnipperd te zijn en niet makkelijk toegankelijk voor nieuwe initiatiefnemers. Het proeftuinenproject van het Kenniscentrum, Aedes en NVA moet daar verandering in brengen.

Selectie projecten wonen met autisme

Initiatiefnemers van kleinschalige woonvormen konden zich aanmelden als mogelijke proeftuin. Deze oproep leverde meer dan zeventig reacties op. De stuurgroep van het project selecteerde uit alle aanmeldingen veertien projecten.

Naam Plaats Contact
Aut-hoes Roermond  www.limburg-aut.nl
Authome Oldenzaal  www.authome.nl
Bastide Eindhoven  www.debastide.nl
Samendracht Drachten  
Eigen Haard Amsterdam  www.eigenhaard.nl
MHOOM Apeldoorn  www.mhoom.nl
S.t.ap Eersel  http://tinyurl.com/stap-eersel                                     
TaDaiMah Sliedrecht  
Stichting Voorschot Voorschoten                                  
Woonvorm voor autisten              Goes  
De Boerderij Reek  
BE-MA Zwolle  www.be-mazwolle.nl
Cello Den Bosch  http://tinyurl.com/cello-geerke
Het Gors Kruiningen  www.gors.nl

Meer informatie

16-01-2012