Interculturalisatie in de ouderenzorg nodig

17-10-2006

Staatssecretaris Ross benadrukte tijdens een debatbijeenkomst over interculturalisatie in de ouderenzorg dat het belangrijk is om meer allochtone jongeren aan het werk te krijgen in de zorg. Ze zegde subsidie toe voor een project - ingediend door ActiZ - om allochtone jongeren te interesseren voor een baan in de zorg. Het ministerie van VWS financiert het project samen met Justitie.

De staatssecretaris vindt het belangrijk dat er onder meer gespecialiseerde thuiszorg wordt aangeboden aan ouderen die onvoldoende vertrouwd zijn met de Nederlandse taal en cultuur. Ook vindt zij het noodzakelijk om adequaat personeel voor gespecialiseerde verpleeg- en verzorgingshuizen te vinden.

Aantal allochtone ouderen groeit

Het is bekend dat het aantal allochtone ouderen de komende jaren flink toeneemt. Vorig jaar woonden er een kleine 50.000 allochtone ouderen (65-plussers) in Nederland, terwijl er ruim 2 miljoen autochtone 65-plussers wonen. In 2050 is dit aantal gegroeid tot bijna 500.000 allochtone ouderen en ruim 3,5 miljoen autochtone ouderen, volgens het CBS.

Onvoldoende aanbod voor allochtone ouderen

Allochtone ouderen maken op dit moment weinig gebruik van voorzieningen die er zijn op de terreinen van wonen, zorg en welzijn. Zij zijn onbekend met wat er allemaal mogelijk is. Ook spreekt het aanbod niet iedereen aan. Allochtone ouderen krijgen vaak hulp van familie en vrienden, maar dit vanzelfsprekende aanbod neemt steeds meer af. Organisaties hebben onvoldoende aanbod voor allochtone ouderen. Maar op steeds meer plaatsen in het land richten organisaties zich meer en meer op deze specifieke doelgroep. Volgens Ross moeten organisaties zelf allochtone ouderen op zoeken, via organisaties, via instellingen, maar ook via 'de straat'. Geld alleen is niet voldoende om een andere manier van werken te bewerkstelligen, meent zij.

Project Interculturalisatie van ActiZ

ActiZ, organisatie van zorgondernemers, zal binnenkort samen met diverse migrantenorganisaties en het Platform Interculturalisatie Ouderenzorg starten met een groot project Interculturalisatie. Het project heeft als doel om enerzijds te zorgen voor optimale afstemming van het aanbod van wonen, zorg en welzijn, gericht op allochtone ouderen. Anderzijds moet het project ertoe bijdragen dat er meer allochtone arbeidskrachten gaan werken in de zorg. De organisaties moeten meer intercultureel gaan werken, dus meer 'gevoelig' worden voor diverse culturen. U kunt binnenkort op de site van ActiZ meer lezen over het project.

Sessie allochtone ouderen tijdens project!mpuls

Tijdens de Project!mpulsbijeenkomsten die in november plaatsvinden, gaat één van de ochtendsessies over nieuwe initiatieven rond allochtone ouderen. U kunt zich voor deze bijeenkomsten aanmelden via deze website.

Meer informatie

U kunt de speech van staatssecretaris Ross downloaden via de website van het Ministerie van VWS.

De website van het Facilitair Netwerk Allochtone Ouderen geeft informatie over en voor allochtone ouderen. U vindt er het laatste nieuws, projectinformatie en portretten van allochtone ouderen.

Informatie over woonsituatie, woonwensen en ontwikkelingen op het gebied van wonen zijn gebundeld in de factsheet Allochtone ouderen en wonen (pdf, 848 kb).

Lees meer over allochtone ouderen op deze website.


zoeken in 118 websites