Klant in beeld - rol klant

Niet alleen zijn wensen van klanten op het vlak van wonen, zorg en welzijn divers. Ook de rol die zij vervullen bij de totstandkoming van arrangementen op het gebied van wonen, zorg en welzijn loopt uiteen. Dit vertaalt zich in het brede scala van mogelijke klantinitiatieven. Een greep uit de mogelijkheden:

Particulier opdrachtgeverschap

Steeds meer mensen willen meedenken en meebeslissen over de bouw, de inrichting en indeling van hun woning, zowel in koop- als huursector. Er zijn twee mogelijkheden rond particulier opdrachtgeverschap: individuele kaveluitgifte (individueel huis laten bouwen) en collectief particulier opdrachtgeverschap (zoals gezamenlijk een appartementencomplex laten bouwen). Maar er bestaan ook allerlei tussenvormen. Lees meer.

Een groeiende groep mantelzorgers is zich aan het oriënteren op woonmogelijkheden om de zorg die zij dragen voor een familielid of kennis mogelijk te maken c.q. te vereenvoudigen. Sommigen kiezen ervoor om een zogenoemde kangoeroewoning te (laten) bouwen. Een groeiend aantal woningcorporaties heeft kangoeroewoningen in hun woningbestand om aan de toenemende vraag te voldoen. In Friesland is een mobiele mantelzorgwoning ontwikkeld.

Woongroepen

Er zijn ongeveer 300 woongroepen voor senioren. Daarvan zijn er 160 officieel ingeschreven bij de Landelijk Vereniging groepswonen van ouderen (www.lvgo.nl) Volgens de regels van de Vereniging gaat het om een woongroep als:

  • het gaat om een project van zelfstandige woningen met tenminste één gemeenschappelijke ruimte;
  • er sprake is van deelname in een groep, die tenminste inhoudt dat er bereidheid is tot gezamenlijke activiteiten en wederzijdse hulp;
  • bewoners samen een vereniging vormen waarvan de leden in gezamenlijke verantwoordelijkheid het project bewonen en zelf (mee) bepalen, wie als nieuwe bewoner wordt toegelaten.

Er zijn diverse vormen van gemeenschappelijk wonen: variërend van gezamenlijk een boerderij kopen en verbouwen tot appartementencomplexen voor senioren met één gemeenschappelijke ruimte. Ook zijn er woongemeenschappen voor allochtone ouderenen voor ouderen met een bepaalde religie/ levensovertuiging en leefstijl. Lees meer: gemeenschappelijkwonen.nl en woongroepenwinkel.nl.

Kopersgroepen

Een kopersgroep is een groep zorgvragers die met 'eigen' financiële middelen, voorzieningen op het terrein van wonen, zorg en welzijn in gemeenschappelijk verband inkoopt en arrangeert (Goudriaan e.a., 2005). Kopersgroepen regelen voorzieningen die via het reguliere aanbod moeilijk te bereiken zijn. De meeste kopersgroepen zetten hun pgb’s in om zorg- en andere diensten in te kopen. Maar sommige groepen zetten - naast de pgb of in plaats van een pgb - eigen middelen in (pensioengeld of eigen vermogen na verkoop van het huis).

Zorgcoöperatie

In Brabant, in het dorp Hoogeloon is zorgcoöperatie Hoogeloon actief. Een zorgcoöperatie is een vereniging met leden en een onderneming die zelf diensten en zorg kan verlenen, geïnspireerd volgens Zweeds model. Lees het interview over Hoogeloon.

Er zijn in Brabant meerdere vergelijkbare initiatieven, zoals ouderencoöperaties op het platteland. Doel van ouderencoöperaties is het inzetten van het human capital van ouderen op het platteland met de bedoeling de leefbaarheid in stand te houden. Het NPOE heeft een handleiding Het Ondernemende Dorp ontwikkeld die dorpsbewoners ondersteunt bij het zélf opzetten van voorzieningen in kleine kernen. Het handboek is gebaseerd op ervaringen van seniorengenossenschaften in Duitsland (verenigingen van ouderen, waarbij leden via dienstenruil een aanvulling vormen op de professionele zorg).

Ouderinitiatieven

Al jaren zijn er initiatieven van ouders die eigen woonzorginitiatieven voor hun kind (willen) realiseren. Het betreffen projecten waarbij ouders een kleinschalige woonvorm opzetten voor hun kinderen met een verstandelijke, lichamelijke of (visuele) meervoudige beperking en de gewenste begeleiding inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb). Meer ouderinitiatieven.

Franchiseformule Thomashuizen

De Stìchting Thomashuizen is begonnen als ouderinitiatief, maar is inmiddels uitgegroeid tot een franchiseformule. Een Thomashuis is een kleinschalige woonvoorziening, waar zes tot acht mensen met een beperking kunnen wonen. De zorgondernemers wonen ook in of naast het Thomashuis. Zij bieden zorg en ondersteuning aan hun klanten. De initiatiefnemer is de vader van Thomas, een jongeman met een verstandelijke beperking die inmiddels is overleden. Op basis van zijn ervaringen heeft de vader van Thomas jaren geleden een franchise formule bedacht, een nieuw type woonvorm voor mensen met een beperking. Het streven is om dit jaar uit te groeien tot 40 Thomashuizen. Er zijn plannen om ook in de ouderenzorg deze formule te introduceren. Lees meer.


zoeken in 118 websites