Kenniscentrum heeft Klant in beeld

12-07-2006

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft een nieuw thema op de website: Klant in beeld. De klant kiest meer en meer zelf hoe hij wonen, welzijn en zorg vormgegeven wil hebben en neemt zelf het heft in handen om woonzorgarrangementen te realiseren. Voor aanbieders betekent dit dat het steeds belangrijker wordt om goed te weten wat de klant nu echt wil en om flexibele arrangementen te ontwikkelen.

Redenen genoeg voor het Kenniscentrum om informatie aan te bieden over de veranderende rol van de klant, maar ook van de aanbieder. Naast praktijkvoorbeelden van klantinitiatieven biedt het thema informatie over instrumenten die zowel klanten als aanbieders hebben om flexibele arrangementen te ontwikkelen die voldoen aan de vraag.

Heft in eigen hand

Lang niet altijd is het aanbod optimaal afgestemd op de vraag van de klant. Er kan een kloof ontstaan tussen vraag en aanbod door complexe wet- en regelgeving, de snelheid waarmee de vraag verandert en diversiteit van de vraag. Een groeiende groep klanten neemt zelf het heft in handen en realiseert het zelfgewenste aanbod. Dit 'heft in handen' kan verschillende vormen aannemen. Variërend van gezamenlijk een woonruimte betrekken tot gezamenlijk zorg en andere diensten inkopen.

Nieuwe rollen voor klant én aanbieders

Om in te spelen op de veranderende vraag, de diversiteit van de doelgroep en de toenemende 'macht van de klant' is een aangepast aanbod en een open houding van organisaties nodig. Open staan voor nieuwe initiatieven, zelf initiatieven ontplooien en op zoek gaan naar klanten zijn manieren hiertoe. Van belang is dat aanbieders weten wat de klant wil en methodes kennen om de klant te ondersteunen gedurende de realisatie van woonzorgarrangementen.

Tijdens de Project!mpulsbijeenkomsten in het voorjaar van 2006 was veel belangstelling voor het onderwerp klanteninitiatieven. Lees het verslag.

Andere voorbeelden?

Indien u interessante informatie heeft, variërend van praktijkvoorbeelden tot artikelen over het thema Klant in beeld, kunt u die sturen aan het Kenniscentrum Wonen-Zorg: Yvonne Witter, .

Naar startpagina thema Klant in beeld.


zoeken in 118 websites