Brochures Woonbond wonen en zorg

05-03-2007

De Woonbond heeft twee nieuwe brochures uitgebracht: 'Succesvolle bewonersparticipatie bij wijkvernieuwing' en 'Wonen met zorg'. In de laatstgenoemde brochure zijn onder andere de resultaten te lezen van het onderzoek naar de kosten van woonzorgarrangementen.

Brochure Succesvolle bewonersparticipatie

Bewonersgroepen worden, volgens de Woonbond, soms te laat betrokken bij wijkvernieuwing en herstructurering, terwijl alle partijen wel de meerwaarde zien van betrokkenheid van bewoners. De Woonbond en het Woonbond Kennis- en Adviescentrum zijn bij concrete projecten betrokken waarbij door een goede aanpak bewoners serieuze gesprekpartners zijn bij het maken van toekomstplannen voor de buurt.

Deze projecten zijn verzameld en opgenomen in de brochure 'Succesvolle bewonersparticipatie bij wijkvernieuwing'. De brochure is bedoeld voor bewonersgroepen die actief zijn in buurten waar wijkvernieuwing speelt of gaat spelen. Zes projecten in verschillende stadia van ontwikkeling, waar bewoners succesvolle rollen hebben gespeeld, komen in de brochure naar voren. Het betreft onder andere projecten in Amersfoort, Beverwijk, Breukelen en Roosendaal.

Brochure Wonen met zorg

In de brochure Wonen met zorg is een inventarisatie te lezen van nieuwe ontwikkelingen, zoals het scheiden van wonen en zorg en de Wmo. Ook komt het thema zeggenschap en samenwerking aan de orde in bijvoorbeeld de Wmo. Verder zijn in de brochure de resultaten van het Woonbondonderzoek naar woonzorgarrangementen te lezen. Uit het onderzoek blijkt dat er in één op de vijf gevallen sprake is van gedwongen winkelnering, waarbij huurders verplicht zijn om een bepaald zorgpakket af te nemen. Ook geldt soms dat mensen moeten betalen voor (zorg)diensten die zij niet afnemen.

Meer informatie

Meer informatie over de beide brochures en wijze van bestellen, kunt u vinden op de site van de Woonbond, via het onderdeel 'webwinkel'. Bij de brochure 'Succesvolle bewonersparticipatie bij wijkvernieuwing' hoort een dvd 'Van Oranjebuurt naar Prinsenhof' over bewonersparticipatie in de vernieuwde Oranjebuurt in Beverwijk.


zoeken in 118 websites