Multicultureel bouwen voor oudere migranten

16-08-2007

Multiculturele voorzieningen in wonen, zorg en welzijn nemen in een rap tempo toe. De groeiende groep oudere migranten laat meer van zich horen. En aanbieders van wonen, zorg en welzijn bieden vaker een veelkleurig palet aan voorzieningen aan. In een nieuw artikel van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg kunt u lezen wat de recente ontwikkelingen zijn.

Is er wel behoefte aan multiculturele voorzieningen? Welke rol kunnen woningcorporaties vervullen? Welke goede voorbeelden zijn er? Deze vragen staan centraal in het nieuwe artikel 'Multiculturele voorzieningen voor oudere migranten: een slimme corporatie in de wijk weet hoe zij oudere migranten bereikt!'

Grijzer en kleurrijker

Het aantal oudere migranten neemt de komende jaren flink toe. In absolute zin vertienvoudigt het aantal migranten ouder dan 65 van nog geen 50.000 nu naar bijna een half miljoen in 2050. Ook in relatieve zin stijgt hun aandeel, van ruim 2% in de totale groep 65-plussers nu naar bijna 5% in 2020 en 12% in 2050.

Een woonhuis ingericht als buurtkamer door De Woonplaats in EnschedeBij oudere migranten denkt men in eerste instantie aan Turkse en Marokkaanse ouderen, maar er zijn vele andere culturen vertegenwoordigd in Nederland, zoals Antilliaanse, Molukse, Chinese, Surinaamse en Indische ouderen. De groep ouderen wordt door de toename van het aantal oudere migranten grijzer en kleurijker. Organisaties dienen hun aanbod af te stemmen op de veranderende vraag van de diverse groep ouderen.

Goede voorbeelden

In de zorg is men al druk bezig met interculturalisatie, het 'cultuurgevoelig' maken van organisaties. ActiZ, organisatie van zorgondernemers is recentelijk gestart met het project Interculturalisatie Ouderenzorg. Ook woningcorporaties spannen zich steeds meer Wooncomplex het Middelpunt in Deventer: gebouwd door Rentree op initiatief van Turkse ouderenin om een aanbod te creëren voor oudere migranten, zoals woningcorporatie Mitros in Utrecht. Mitros heeft een wooncomplex voor Chinese ouderen gerealiseerd, het Tai Wai huis. Woningcorporatie Talis in Nijmegen heeft een multifunctioneel project opgezet voor diverse doelgroepen, waaronder oudere migranten.

Diversiteit nodig

Er bestaat geen recept voor hoe woningcorporaties voor oudere migranten moeten bouwen en er is geen duidelijke formule voor wat ouderen in het algemeen nodig hebben. Diversiteit is nodig, een gevarieerd aanbod. Belangrijk is om te luisteren naar de vraag van oudere migranten en in te spelen op hun behoeften. Want de groep oudere migranten neemt de komende tijd toe. En een slimme corporatie in de wijk is op de toekomst voorbereid. Dit houdt in dat de corporatie weet wat er leeft onder de huurders en een zodanig aanbod ontwikkelt dat het goed aansluiten bij de gevarieerde vraag.

Lees het artikel 'Multiculturele voorzieningen voor oudere migranten: een slimme corporatie in de wijk weet hoe zij oudere migranten bereikt! (pdf, 142 kb)
Een verkorte versie van dit artikel verscheen in Aedes-Magazine nummer 15-16.

Lees meer over oudere migranten

  • Op deze website vindt u meer informatie over wonen, zorg en welzijn voor allochtone ouderen in het onderdeel Vraag en antwoord.
  • Movisie, themadossier Allochtone ouderen en de Wmo


zoeken in 118 websites