5 jaar Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Buurtkamer voor senioren opent deuren

03-09-2007

De Buurtkamer in de Vinex-wijk Vathorst te Amersfoort heeft haar deuren geopend. De ontmoetingsplek voor senioren is onderdeel van cultureel centrum 'De Kamers'. Woningcorporatie De Alliantie Eemvallei is een van de investeerders in dit particuliere initiatief. De Buurtkamer richt zich op het versterken van de sociale cohesie in de wijk en op het bevorderen van het welbevinden van senioren.

Stichting De Kamers

De Buurtkamer is een onderdeel van een groter huis van Stichting De Kamers. Het huis bevat verschillende kamers, zoals een Theater- en Muziekkamer, een Filmkamer, een Eetkamer, een Huiskamer, een Leeskamer en een Werkkamer. Alle kamers zijn gericht op het bevorderen van cohesie tussen álle bewoners door middel van het creëren van rust, expressie, inspiratie en culturele ontmoeting. De stichting werkt samen met verschillende organisaties, zoals woningcorporaties, zorgorganisaties, scholen, bewonersverenigingen, theaters, de gemeente, provincie, kerken, sportclubs.
Lees meer over alle kamers van de Stichting de Kamers.

Integratie en participatie

Stichting De Kamers is een lokaal particulier initiatief gericht op het organiseren van kunst- en cultuuractiviteiten ten dienste van wijkopbouw, welzijn en leefbaarheid. De stichting wil de groeiende groep 55-plussers met de Buurtkamer een ontmoetingsplek bieden. De groep is minder goed geïntegreerd in de jonge Vinex-wijk Vathorst in Amersfoort. De Buurtkamer is een plek van waaruit initiatieven van senioren worden gestimuleerd en ontwikkeld. Zo opent de Buurtkamer letterlijk en figuurlijk de deur voor senioren.

Intergenerationele projecten

Ook wil De Kamers met dit project ouderen met andere generaties in contact te brengen. Er is onder andere contact met het ROC ASA. Jongeren kunnen praktijkervaring op doen wanneer zij actief worden in de Buurtkamer. Ook is er het plan om ouderen in te zetten op basisscholen voor lesondersteuning en komt er een internetcafé voor ouderen en jongeren.

Actief Ouder Worden

Het project De Kamers is een van de twintig lokale en/of regionale organisaties die gesteund worden door het programma Actief Ouder Worden. Het project Actief ouder worden maakt deel uit van het landelijk stimuleringsprogramma Zilveren Kracht en is een samenwerkingsproject van MOVISIE en het Oranje Fonds. Het programma geeft inhoudelijke en financiële ondersteuning en adviseert. Lees meer over Actief Ouder Worden.


zoeken in 118 websites