Particulier opdrachtgeverschap krijgt impuls

05-02-2008

Onlangs heeft Minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie het startsein gegeven voor de landelijke kenniscampagne (Collectief) Particulier opdrachtgeverschap (CPO) in de woningbouw. De Minister wil het gezamenlijk bouwen van woningen voor particulieren stimuleren. Zij stelt hiervoor acht miljoen euro beschikbaar.

Betrokkenheid bewoners loont

Collectief particulier bouwen richt zich op het benutten van ideeën en wensen van bewoners bij de bouw en de woonomgeving. Uit ervaring blijkt dat bewoners die nauw zijn betrokken bij de bouw, de verantwoordelijkheid nemen voor het beheer van de woonomgeving. Dit sluit aan bij de recente aandacht voor de wijkaanpak.

Woningcorporaties spelen een rol

Sommige woningcorporaties hebben al een actieve rol bij het particulier opdrachtgeverschap. Corporatie Wooncom te Emmen geeft vrije kavels uit in herstructureringsgebieden om de leefbaarheid en differentiatie in die wijken te bevorderen. Corporatie Portaal te Baarn is betrokken bij project de Kersentuin in Leidsche Rijn te Utrecht. Woningstichting Rochdale is in samenwerking met de bewonersvereniging bezig met de realisatie van het project Mi Akoma di Color (Mijn gekleurde hart).

Woningcorporaties kunnen het volgende doen:

Activiteiten campagne

De landelijke campagne bestaat uit een website Informatiecentrum Eigen Bouw, een aantal themabijeenkomsten, diverse cursussen, uitbrengen van een handboek en het organiseren van excursies. Het Informatiecentrum Eigen Bouw bestaat al enkele jaren en is een samenwerkingsverband tussen Vereniging Eigen Huis, Architectuur Lokaal en de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting.

Lees meer over de campagne.

Bron: website Informatiecentrum Eigen Bouw


zoeken in 118 websites