Voorbeelden mantelzorg en wonen gezocht

15-01-2009

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg zoekt voor een quickscan voorbeelden van mantelzorg en wonen waarbij zorg- en welzijnsorganisaties samenwerken met woningcorporaties.

Initiatieven van woningcorporaties

Naast gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en consumentenorganisaties, zijn ook woningcorporaties in toenemende mate bezig met het thema mantelzorg. Een groeiend deel van de huurders verleent immers mantelzorg. Woningcorporaties ontplooien verschillende activiteiten om mantelzorgers te ondersteunen. Voorbeelden zijn het realiseren van mantelzorgwoningen, zorgkamers, huisvesting voor respijtzorg, kangoeroewoningen of aanpassingen in het corporatiebeleid waardoor het voor een mantelzorger mogelijk wordt om dichterbij de zorgvrager te wonen.

Initiatieven in de zorg

ActiZ bracht twee jaar geleden de handreiking 'Samenspel met mantelzorg' uit voor het vormen van visie en beleid op het gebied van mantelzorg in organisaties voor verpleging en verzorging. In 2009 biedt ActiZ een netwerk mantelzorgbeleid aan. Dit netwerk richt zich op mensen die zich binnen de organisatie actief bezig willen houden met het ontwikkelen van beleid en ondersteuning voor mantelzorgers. Zie het bericht
"Mantelzorg - drie nieuwtjes" op de site van ActiZ (alleen voor leden van ActiZ).

Goede voorbeelden gezocht

Goede voorbeelden van de samenwerking van corporaties en zorg- en welzijnsorganisaties bij ondersteuning van mantelzorgers zijn niet systematisch geïnventariseerd. Daaraan is wel behoefte bij leden van Aedes en ActiZ. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is daarom in samenwerking met Mezzo en het Expertisecentrum Mantelzorg op zoek naar goede voorbeelden op het terrein van wonen en mantelzorg.

Heeft u als corporatie of zorgorganisatie nog een goed voorbeeld rond mantelzorg? Graag horen we uw ervaringen. Ook als u plannen heeft om in uw beleid iets voor deze doelgroep te gaan doen: meld het ons! U kunt uw reactie tot en met vrijdag 13 februari 2009 mailen aan Yvonne Witter ().

Inspirerend vervolg

De goede voorbeelden geven een beeld van wat er nu al gebeurt bij woningcorporaties en zullen dienen als inspiratie voor samenwerkende corporaties en zorgorganisaties. De uitkomsten van de inventarisatie worden gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in het voorjaar. Houd de nieuwsbrief en website van het kenniscentrum in de gaten!

Meer informatie


zoeken in 118 websites