Klant in beeld - praktijk

In het land zijn diverse initiatieven van klanten te zien. In de gehandicaptensector en ggz-sector zijn jaren geleden de eerste klantinitiatieven al gestart. In de ouderenzorgsector neemt het aantal initiatieven nu ook gestaag toe. Daarmee samenhangend ontstaan er ook meer platforms voor en door klanten om ervaringen en kennis uit te wisselen. Hieronder volgt een greep uit het brede aanbod van initiatieven en van platforms.

Klantinitiatieven

Ouderinitiatief Stichting Ons Huis

Ouderinitiatief Stichting Ons Huis is de eerste woongroep die uit Vereniging De Sleutel is voortgekomen. De woongroep is bedoeld voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking uit de buurt van Eindhoven. Het huis zal aan 12 personen ruimte bieden en in 2007 van start gaan. De stichting huurt de wooneenheden van een woningcorporatie. De kosten van het wonen worden betaald uit de Wajong uitkering van de bewoners in combinatie met individuele huurtoeslag. De zorg wordt bekostigd uit een persoonsgebonden budget. Lees meer.

Zorgcoöperatie Hoogeloon

De Zorgcoöperatie Hoogeloon is de eerste zorgcoöperatie in Brabant en Nederland, opgericht door een aantal burgers, inwoners van de plaats Hoogeloon. Het maakt zich sterk voor het behoud van voorzieningen in Hoogeloon. Tegelijkertijd ontstaat de mogelijkheid om meer en/of nieuwe voorzieningen te creëren voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een handicap. Het aanbod van de Zorgcoöperatie moet leiden tot minder noodgedwongen vertrek van hulpbehoevende mensen uit Hoogeloon. Een ander belangrijk punt is dat de coöperatie de onderlinge solidariteit van de Hoogelooners vergroot. Door gezamenlijk te zorgen voor een goed sociaal klimaat waar alle inwoners van kunnen profiteren. Lees meer.

Vrolijke oude dag

Een groep lesbische oudere vrouwen, verenigd binnen de Stichting een Vrolijke Oude Dag wil een woongemeenschap starten in Amsterdam Zuid-Oost, de Bijlmer. De oplevering vindt in 2007 plaats. Met een flinke dosis geduld en doorzettingsvermogen is het gelukt om de corporatie Woonmaatschappij zover te krijgen dat er gebouwd gaat worden. Het betreft een nieuwbouwflat met zowel koopwoningen als sociale huurwoningen, gebouwd als ouderenhuisvesting en met gemeenschappelijke voorzieningen. Lees meer.

Buurtkamer Enschede

Een buurtkamer is een kleinschalige ontmoetingsruimte voor ouderen uit de buurt, onder andere gericht op voorkoming van eenzaamheid van ouderen. Buurtbewoners kunnen hier terecht om de krant te lezen, koffie te drinken, een praatje te maken met de buurvrouw/buurman of om samen een activiteit te ondernemen. In februari 2004 is de eerste buurtkamer geopend. Vrijwilligers uit de doelgroep zelf spelen een grote rol. De woningcorporatie stond open voor dit initiatief en heeft huurwoning ter beschikking gesteld als gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. Lees meer. Zie ook het verslag van de Project!mpulsbijeenkomst van november 2005.

Turks appartementencomplex Middelpunt Deventer

Turkse ouderen zijn met hun wens voor een appartementencomplex in Deventer naar de woningcorporatie Rentré Wonen gestapt. Dit heeft geleid tot de bouw van een appartementencomplex in Deventer met 17 appartementen voor Turkse ouderen en 8 voor Nederlandse ouderen. Lees artikel in Aedes magazine.


Uitwisseling en ondersteunen klantinitiatieven

Platform wooninitiatieven

In WestBrabant heeft de regionale afdeling van de Federatie voor Ouderverenigingen een platform wooninitiatieven opgericht, zodat mensen die bezig zijn met het realiseren van een eigen initiatief elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Lees meer.

De site Wooninitiatieven vormt een ontmoetingsplatform voor mensen met een beperking in Gelderland.

Vereniging de Sleutel

Vereniging de Sleutel is van en voor ouders/verzorgers van kinderen met een verstandelijke beperking. Zij hebben besloten hebben om de organisatie rondom zorg en wonen zelf ter hand te nemen. Er zijn momenteel 50 ouders/verzorgers in Zuid-Oost Brabant aangesloten bij deze 'kopersvereniging'. Degenen die op zoek zijn naar een passende woonvorm voor hun kind, en die voor deze zorg op maat van een persoonsgebonden budget gebruik (willen) maken, kunnen terecht bij de vereniging. Lees meer.

Sir55

'Stichting Initiatieven Realisatie 55' bestaat uit 55-plussers die senioren helpen bij het realiseren van appartementen/bungalows. Lees meer.

Zorg voor Later

De beweging Zorg voor Later is een particulier initiatief dat sinds 2004 veertig- tot zestigjarigen stimuleert na te denken over hun eigen latere levensfasen. Dit onder het motto: nu niets doen, is straks niet kunnen kiezen. Op de website www.zorgvoorlater.com vinden discussies plaats over allerhande thema's. Op de site is een lijst van senioreninitiatieven te vinden.

Zilveren kracht

Zilveren Kracht is een nieuw stimuleringsprogramma van NIZW, CIVIQ en X-S2 en richt zich op organisaties die senioren willen ondersteunen bij actieve maatschappelijke inzet. Het programma bestaat uit vier lijnen:

Met informatie, advies en begeleiding biedt Zilveren Kracht inspiratie en ondersteuning aan organisaties die bijdragen aan de opdracht: mobiliseren van mensen met levenservaring. Lees meer.

WZW Cliëntsupport

Dit is een landelijk programma van het NIZW Zorg dat dit jaar afloopt. Vanuit WZW Cliëntsupport worden initiatieven van klanten ondersteund. Er zijn diverse brochures uitgebracht over cliënteninitiatieven, zoals 'Op eigen benen', 'Heft in eigen hand' en 'Bekend maakt bemind'. Een uitgebreid overzicht van ouderinitiatieven en wooninitiatieven, alsmede een overzicht van de publicaties is te vinden op de website van WZW Cliëntsupport.

Landelijk Steunpunt Wonen

Het Landelijk Steunpunt Wonen geeft praktisch advies en biedt ondersteuning aan starters en bewoners van particuliere wooninitiatieven. Tevens heeft zij als doel het particuliere wooninitiatief op de kaart te zetten. Het Landelijk Steunpunt Wonen is een initiatief van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind en houdt kantoor bij de BOSK (de vereniging van mensen met een motorische beperking en hun ouders). Meer informatie is te vinden op de website van het Landelijk Steunpunt Wonen: www.woonzelf.nl.

Ypsilon Expertisecentrum Wonen

Ypsilon, grootste familieorganisatie in de geestelijke gezondheidszorg, wil met het expertisecentrum de groeiende groep familieleden ondersteunen die zelf een wooninitiatief willen starten of willen weten wat er op dit gebied al is. Het centrum bundelt alle initiatieven, ideeën, deskundigheid, huisvestingseisen, ervaringen en projecten die op dit vlak bekend zijn. Belangstellenden kunnen nu alleen nog de beschikbare informatie raadplegen, maar Ypsilon streeft ernaar initiatiefnemers in de toekomst ook actief bij te staan. Lees meer op de website van het Expertisecentrum Wonen: www.ypsilon.org/wonen.


zoeken in 118 websites