Impuls 'Wonen met dementie' gestart

04-07-2005

Aedes, Alzheimer Nederland en Arcares zijn een tweejarig werkprogramma gestart om kleinschalige zorg voor dementerenden uit te breiden en de mogelijkheden daarvoor meer bekendheid te geven. De drie organisaties richten zich daarbij op hun eigen achterban en ook rechtstreeks op het algemeen publiek.

Het programma kent drie hoofdlijnen, namelijk:

  1. Informatie overdragen over wat kleinschalige zorg is, hoe het valt te realiseren en hoe het past in de plaatselijke en regionale situatie.
  2. Ondersteunen van zorgaanbieders en woningcorporaties bij het ontwikkelen en realiseren van kleinschalige projecten.
  3. Verbindingen leggen met activiteiten van andere organisaties op het gebied van kleinschalige zorg en de aanwezige kennis bundelen en aanbieden.

Het programma is in juni 2005 van start gegaan en zal tot juni 2007 doorlopen. De uitvoering geschiedt mede dankzij financiering door het Ministerie van VWS.

Een van de doelen van het werkprogramma is de klant beter op de hoogte te brengen van kleinschalige alternatieven voor de zorg aan dementerenden. De website www.wonenmetdementie.nl vormt daarbij het centrale communicatiemiddel, naast schriftelijk materiaal. Voor de verspreiding van informatie zullen ook de Alzheimer cafés worden ingezet.

Behalve op het informeren van een breed publiek richt het programma zich op de ondersteuning van aanbieders van zorg en wonen bij het realiseren van kleinschalige zorg. Dat gebeurt voornamelijk onder het motto ‘leden ondersteunen leden’. Zo worden de aanwezige kennis en ervaring optimaal benut.

Website Wonen met dementie
Werkprogramma Wonen met dementie


zoeken in 118 websites