Cursus kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie

23-08-2005

NIZW Zorg organiseert in oktober/november een cursus van drie dagdelen voor beginnende initiatiefnemers van kleinschalig groepswonen. Daarnaast is er voor initiatiefnemers met enige ervaring een verdiepingscursus van één dag op 6 oktober.

De cursus voor beginnende initiatiefnemers geeft antwoord op vragen als: welke visie heb je over inhoud, opzet en implementatie, hoe creëer je daar binnen je organisatie een draagvlak voor, op welke locatie komt kleinschalig wonen het best tot zijn recht en heeft deze opzet consequenties voor de competenties van medewerkers en organisatiestructuur? De data zijn: 25 oktober, 9 en 23 november a.s. Lees meer.

In de verdiepingscursus kunnen deelnemers hun kennis en ervaringen met (de invoering van) kleinschalig wonen delen met anderen en specifieke problemen voorleggen aan elkaar en aan inhoudsdeskundigen. De datum is 6 oktober a.s. Lees meer.


zoeken in 118 websites