Meldpunt Knelpunt Wetgeving kleinschalig wonen

19-10-2005

Arcares en Aedes hebben via het werkprogramma Wonen met Dementie een Meldpunt Knelpunt Wetgeving bij de ontwikkeling van kleinschalige zorg opgezet. Aedes en Arcares inventariseren op deze wijze de knellende wet- en regelgeving en zoeken overleg met de betreffende ministeries om de knelpunten op te lossen.

Kleinschalig wonen voor mensen met dementie is nog betrekkelijk nieuw. De wetgeving is veelal nog afgestemd op traditionele instellingen. Dit kan knelpunten geven bij de realisatie van kleinschalige zorg en van kleinschalig wonen. Soms ontstaat een spanningsveld tussen het streven naar huiselijkheid en het voldoen aan regels. Wetgeving die hierbij van belang is, betreft:

Van deze wet- en regelgeving is het bekend dat zij problemen kunnen geven bij het realiseren van kleinschalige zorg en -wonen. Arcares en Aedes hebben een Meldpunt Knelpunt Wetgeving opgezet om ook andere knellende wet- en regelgeving bij de ontwikkeling van kleinschalige zorg te inventariseren. Arcares en Aedes zoeken overleg met de betreffende ministeries om deze knelpunten op te lossen.

Uiteraard zijn praktijkoplossingen voor knellende regels bij de ontwikkeling van kleinschalige zorg eveneens welkom. Via de website van Wonen met Dementie worden deze oplossingen onder de aandacht van collega's gebracht.

Lees meer.


zoeken in 118 websites