Evaluatie hygiënecode woonvormen

22-11-2005

Het Voedingscentrum evalueert momenteel de hygiënecode woonvormen. Daarna wordt bekeken of de hygiënecode in 2006 kan worden aangepast of dat eerst een groter evaluatie-onderzoek nodig is.

Het naleven van de 'Hygiënecode voor de voedingsverzorging in woonvormen, kinderdagverblijven, dienstencentra en bij uitbrengmaaltijden' (in de praktijk bekend onder de naam HACCP) blijkt in de praktijk tot problemen te leiden bij woonvormen. Ook is niet altijd duidelijk wanneer een woonvorm als een particulier huishouden wordt beschouwd en wanneer als een instelling.

Evaluatie

Dit najaar wordt daarom het woonvormgedeelte uit de hygiënecode geëvalueerd. Het Voedingscentrum houdt daartoe drie focusgroepgesprekken met begeleiders van woonvormen in de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de verpleeghuizen. Daarna wordt bekeken of de hygiënecode in 2006 kan worden aangepast of dat eerst een groter evaluatie-onderzoek nodig is.

Samenwerking Voedingscentrum en brancheorganisaties

Onlangs is er een contract gesloten tussen brancheorganisaties in de zorg (Arcares, VGN, GGZ Nederland, NVZ Vereniging van Ziekenhuizen) en het Voedingscentrum in Den Haag. Dit contract regelt dat het Voedingscentrum ten behoeve van de leden van de genoemde brancheorganisaties het beheer, onderhoud en implementatie van de 'Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen' en de 'Hygiënecode voor de voedingsverzorging in woonvormen’ gaat uitvoeren. Tot in ieder geval 2009 zal het Voedingscentrum de Hygiënecode Zorginstellingen beheren.

Lees meer


zoeken in 118 websites