Limburg onderzoekt kleinschalig wonen

10-01-2007

De Universiteit Maastricht onderzoekt de effecten van kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Anders dan eerder onderzoek richt dit onderzoek zich ook op woonvormen die dicht bij het verpleeghuis gesitueerd zijn. De eerste resultaten worden eind 2007 verwacht.

Het eerste deel van het onderzoek 'Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie' is een beschrijvend onderzoek naar de kenmerken van kleinschalig wonen, de initiatieven in de Provincie Limburg en een vergelijking van deze initiatieven met landelijke gegevens (met name uit de Databank Wonen-Zorg). Het tweede deel is een effectstudie naar de gevolgen voor bewoners, personeel en mantelzorgers. Hieraan wordt tevens een procesevaluatie gekoppeld.

Onderzoek Universiteit Maastricht

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Maastricht met financiële steun van de Provincie Limburg en vijf zorgorganisaties namelijk, MeanderGroep Zuid Limburg, Orbis Medisch en Zorgconcern, stichting Sevagram, Vivre en Zorggroep Noord-Limburg. De eerste resultaten van het eerste beschrijvende deel zijn te verwachten aan het eind van 2007. In 2010 is het onderzoek voltooid. Contactpersoon: drs. H. Verbeek; email:

Ander onderzoek naar kleinschalig wonen

Het onderzoek sluit deels aan op onderzoek van het Trimbos-instituut. De Universiteit van Maastricht richt zich meer op woonvormen die dicht bij het verpleeghuis gesitueerd zijn en die veelal iets meer bewoners hebben (met een maximale groepsgrootte van acht i.p.v. zes in het onderzoek van het Trimbos-instituut). Het Trimbos-instituut en het EMGO Instituut (VUmc) presenteren binnenkort de resultaten van het landelijk onderzoek naar de effecten van kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Dit vindt plaats op het middagsymposium 'Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie: doen of laten?' op 30 januari 2007 in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle.

Lees meer:


zoeken in 118 websites