Nieuwe hygiënecode woonvormen

05-02-2007

De nieuwe 'Hygiëncode voor de voedingsverzorging in woonvormen' is nu beschikbaar. De hygiënecode is vanaf 1 mei 2007 van kracht. De nieuwe code vraagt om minder registratie en biedt organisaties richtlijnen voor de bouw en inrichting en ondersteuning bij scholing van medewerkers.

Hygiënecode woonvormen

Een woonvorm wordt in de hygiëncode als volgt omschreven: Een kleine groep bewoners die (naar behoefte) zorg en ondersteuning krijgt van een vast team van medewerkers. De is woonruimte herkenbaar als 'huis'. Er wordt een 'gewoon' huishouden gevoerd, door samen te eten, af te wassen, boodschappen te doen en eten te koken. De bewoners richten zelf het dagelijks leven in, zo bepalen zij bijvoorbeeld zelf wanneer ze opstaan, eten en naar bed gaan.

Wat is nieuw?

Nieuw in de Hygiënecode voor de voedingsverzorging in woonvormen zijn:

Evaluatie hygiënecode woonvormen

Het Voedingscentrum heeft in opdracht van ActiZ, GGZ Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland in 2005 het woonvormgedeelte van de 'Hygiënecode voor de voedingsverzorging in woonvormen, kinderdagverblijven, dienstencentra en bij uitbrengmaaltijden' geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie zijn opgenomen in de nieuwe hygienecode voor woonvormen.

Hygiënecodes moeten verplicht eenmaal per vier jaar worden geëvalueerd. De huidige hygiënecode voor kleinschalige woonvoorzieningen leverde zo veel problemen op dat de evaluatie eerder is gehouden. Na gesprekken met de brancheorganisaties, het ministerie van Economische Zaken (project tegenstrijdige regelgeving) en het werkveld is besloten om de administratieve lasten voor begeleiders in woonvormen substantieel te verminderen. In de nieuwe Hygiënecode voor de voedingsverzorging in woonvormen is registratie geen verplichting meer.

Eind januari is de 'Hygiënecode voor de voedingsverzorging in woonvormen' naar de directies van alle leden van ActiZ, GGZ Nederland en de VGN gestuurd.

Hygiënecode zorginstellingen

Naast de hygiënecode woonvormen is er ook een 'hygiënecode zorginstellingen'. Het voedingscentrum start in februari 2007 met de evaluatie van deze 'hygiënecode zorginstellingen'.

Lees meer:

[Bron: nieuwsbrief Hygiënecode Zorginstellingen Voedingscentrum]


zoeken in 118 websites