Dorpzigt geknipt voor spontane ontmoeting

31-10-2007

In Zuid-Beijerland is een kleinschalige groepswoning voor mensen met dementie gehuisvest in de monumentale boerderij Dorpzigt. De groepswoning staat ver van de zorginstelling, maar werkt nauw samen met lokale partners in en buiten de boerderij. In een nieuw artikel leest u hoe deze woonvorm in het dorp is geïntegreerd.

Dorpzigt te Zuid-Beijerland Boerderij Dorpzigt

De monumentale boerderij Dorpzigt staat midden in het dorp en huisvest veel voorzieningen zoals een bibliotheek, kinderopvang, een buurthuis en een hospice. Naast Dorpzigt staan levensloopbestendige woningen.

Wonen in de eigen omgeving

De kleine woonvorm biedt mensen met dementie de gelegenheid in de eigen omgeving te blijven wonen. Ze hebben contact met de buren van de levensloopbestendige woningen en met de bezoekers van de bibliotheek. Ook komen de peuters van de peuterspeelzaal wekelijks op bezoek. De bewoners gaan naar activiteiten van het buurthuiswerk in Dorpzigt, maar ook naar activiteiten elders in het dorp.

Lees:


zoeken in 118 websites