Kleinschalig wonen - groei wonen met dementie

Kleinschalig wonen voor mensen met dementie maakt in Nederland sinds enkele jaren een sterke groei door. Sinds 2003 heeft het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de Databank Wonen-Zorg kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Op basis van deze gegevens kan een beeld geschetst worden van deze ontwikkeling.

In 2010 kwart van zorg voor mensen met dementie kleinschalig

2005 4.346 plaatsen 9,7 % van behoefte psychogeriatrische verpleeghuiszorg
2010 12.087 plaatsen 24,8 % van geschatte behoefte

Tussen 2005 en 2010 groeit het kleinschalig wonen voor mensen met dementie van 4.346 naar 12.087 plaatsen. Dat is een toename van 178%. In 2010 is daarmee 24,8 % van de geschatte behoefte aan psychogeriatrische zorg in verpleeghuizen gerealiseerd in kleinschalig wonen.

In de loop 2006 was het geplande aantal plaatsen voor 2010 in kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie nog 10.834. Daaruit blijkt dat tussen juli 2006 en september 2007 52 nieuwe plannen voor 1253 plaatsen ontwikkeld zijn en in de Databank Wonen-Zorg aangemeld zijn.

Toename dementie

Tussen 2005 en 2030 groeit het aantal mensen met dementie in Nederland met 65% van 193.000 naar 319.000. De variatie in de groei tussen de provincies loopt uiteen van 48% (Zuid-Holland) tot 86% (Noord-Brabant). Alleen Flevoland - als jongste provincie - valt daarbuiten met een groei van 170%, verklaarbaar door haar groeifunctie op het gebied van wonen en werken.

Kleine locaties vormen grootste deel van kleinschalig groepswonen

Kleine locaties (tot en met 48 plaatsen) blijven meer dan de helft van het aantal plaatsen bieden van alle plaatsen in kleinschalig wonen voor mensen met dementie. In 2010 is bovendien nog steeds meer dan een derde deel van de plaatsen gerealiseerd in de zeer kleine locaties (tot en met 24 plaatsen).

Provinciale verschillen

In alle provincies groeit het kleinschalig wonen. De verschillen tussen de ontwikkeling van kleinschalig wonen in de verschillende provincies zijn aanzienlijk. De provincies Zeeland en Noord-Holland zijn in 2010 duidelijk de koplopers. Om meer inzicht te geven in de ontwikkelingen in de verschillende provincies zijn er provinciale factsheets. Lees meer.

Lees meer:


zoeken in 118 websites