Kleinschalig wonen - domotica

ICT en domotica in de zorg

De ActiZ-publicatie 'Springplank naar ICT-vernieuwing in de V&V-sector biedt een overzicht van hetgeen in de zorg speelt bij ICT-innovatie. Lees meer (pdf, 2 Mb)

Ontwikkelen domotica bij wonen met zorg en diensten

Domotica is geen standaard product dat op een willekeurige locatie van wonen met zorg geplakt kan worden. Domotica moet afgestemd zijn op de wijze van wonen en van zorg verlenen en beÔnvloedt dit tegelijk ook weer. Ook de ontwikkeling van domotica en van wonen met diensten en zorg dienen daarom op elkaar afgestemd te zijn. Een schema met de stappen voor het ontwikkelen van domotica staat in het artikel "Impressie workshops domotica project!mpuls voorjaar 2004" Lees artikel (pdf, 86 kb).

Domotica in kleinschalig groepswonen

Domotica bij kleinschalig groepswonen met intensieve zorg dient aan andere eisen te voldoen dan domotica in levensloopbestendige woningen.
Voor mensen met een intensieve zorgvraag - bijvoorbeeld mensen met een zintuiglijke handicap - bieden technologische ontwikkelingen meer mogelijkheden om in het dagelijks leven zo goed mogelijk te functioneren.

Domotica groepswonen dementerenden

De eerste ervaringen met domotica in kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie in het Leo Polakhuis te Amsterdam (2006) en het Molenkwartier te Maassluis (2004) zijn beschreven in het rapport 'Domotica voor dementerenden'.

In het Leo Polakhuis (Antaris) worden met domotica leefcirkels gecreŽerd. Bewoners krijgen een sensor die een signaal doorgeeft aan de medewerker als de bewoner zich buiten de gekozen leefcirkel begeeft. Er zijn vier mogelijke leefcirkels:

  1. Leefcirkel 1: de woning zelf.
  2. Leefcirkel 2: de woning en de binnenstraat waaraan de groepswoningen liggen.
  3. Leefcirkel 3: ook de algemene voorzieningen van het Leo Polakhuis (zoals de kapper en de winkel).
  4. Leefcirkel 4: omvat ook de ruimte buiten het complex. Deze leefcirkel wordt echter niet gehanteerd voor mensen met dementie.

Kenniscirkel Domotica voor wonen en zorg stelt een funtioneel Programma van Eisen beschikbaar voor groepswonen voor mensen met dementie. Het is gebaseerd op de ervaringen in het Leo Polakhuis en Molenkwartier.†Lees meer:

Domotica bij verpleeghuiszorg thuis

Daarnaast ondersteunt de provincie een project van verpleeghuis Daelhoven te Soest. Daarbij wordt in samenwerking met TNO, Vilans en het ministerie van VWS, domotica-techniek ingezet bij twintig mensen die thuis verpleeghuiszorg ontvangen. De helft van deze mensen heeft dementie. Dankzij een geavanceerd toezichtsysteem wordt zorg gealarmeerd als de bewoner valt, gaat dwalen of onwel wordt. Het project heeft twee doelen: de kwaliteit van de extramurale zorgverlening verbeteren en inzicht krijgen in de meerwaarde van domotica voor mensen met een zeer intensieve zorgvraag in een kwetsbare situatie. Lees artikel 'Moderne techniek in de zorg'

Lees meer:

  • Domotica in Molenkwartier en Leo Polakhuis (artikel uit 'Zorg en Ondernemen',okt 2005) (pdf, 102 kb)
  • NIZW Functioneel Programma van Eisen domotica kleinschalig wonen dementerenden 2004 (pdf, 74,9 kb) gebaseerd op de pilot in Molenkwartier en Leo Polakhuis.
  • NIZW Functioneel Programma van Eisen domotica kleinschalig wonen dementerenden 2006 (samenvatting). Het functioneel Programma van Eisen voor domotica in kleinschalig groepswonen voor dementerenden is geactualiseerd in februari 2006 naar aanleiding van de praktijkervaringen in Molenkwartier te Maassluis en Leo Polakhuis te Amsterdam.
  • Domotica in levensloopbestendige woningen
  • Artikel 'Moderne techniek in de zorg' over domoticaproject Daelhoven Soest.
  • Meer artikelen over domotica, op deze website


zoeken in 118 websites