Kleinschalig wonen - financiering

Keuze van financieringsvorm

Veelal wordt kleinschalig wonen ontwikkeld door zorgaanbieders eventueel in samenwerking met een woningcorporatie. Zij maken een keuze tussen realisatie binnen de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) of met scheiden van wonen en zorg. De keuze bepaalt tegelijk de financiering van de bouw en de financiering van de zorg. Er zijn vier mogelijkheden:

  • bouwen binnen de WTZi tot en met 25 plaatsen: Regeling kleinschalig wonen
  • bouwen binnen de WTZi vanaf 25 plaatsen
  • scheiden van wonen en zorg met extramurale zorg
  • scheiden van wonen en zorg met een full package arrangement.

In het artikel 'Veranderingen in bouwregelgeving zorg en de invloed op projecten kleinschalig wonen' zijn de verschillende mogelijkheden beschreven. Lees artikel (pdf, 43 kb).

Scheiden van wonen en zorg

Bij het scheiden van wonen en zorg gelden de regels van de woningbouw. Andere regelingen van belang voor de financiering zijn onder andere de:

Huurtoeslag
Vanaf 1 januari 2006 heet de huursubsidie Huurtoeslag. Huurders kunnen Huurtoeslag aanvragen als hun huur te hoog is in verhouding tot het inkomen. In principe betreft dit zelfstandige woningen. Ook bewoners van onzelfstandige woonruimte kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor huurtoeslag.

Persoonsgebonden budget
Binnen het scheiden van wonen en zorg hebben de ontwikkelingen rondom het Persoonsgebonden Budget (PGB) bijgedragen aan de groei van initiatieven door gehandicapten zelf of door hun ouders. Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het CVZ in 2006 een onderzoek laten uitvoeren naar PGB-gefinancierde kleinschalige wooninitiatieven. Het onderzoek richt zich op de vraag waarom sommige wooninitiatieven wÚl uitkomen met hun PGB-budget en andere initiatieven niet. Naar rapport.
Lees meer: een overzicht van ouderinitiatieven en Per Saldo vereniging van budgethouders.

ADL-clusterregeling stopt per 1 januari 2009
Bij het realiseren van nieuwe ADL-clusters spelen diverse partijen een rol: gemeenten, toekomstige bewoners, woningcorporaties en zorgaanbieders (Fokus of een andere zorgorganisatie). Er was een speciale subsidieregeling voor de ontwikkeling van ADL-clusters en het bieden van ADL-assistentie (de zorg). In het kader van de veranderende wet- en regelgeving is de vergoeding van de zorg in ADL-clusters overgeheveld naar de AWBZ. Per 1 januari 2009 stopt ook de subsidieregeling voor de bouw en aanpassingen van ADL-clusters. Lees meer.


zoeken in 118 websites