Studie naar uitgankelijkheid woningen gestart

28-04-2005

Expertisecentrum KBOH doet onderzoek naar voorzieningen die nodig zijn om bewoners met een handicap in staat te stellen bij brand en andere calamiteiten snel hun woning te verlaten. Het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft zitting in de begeleidingscommissie. VWS financiert het onderzoek.

Jaarlijks wordt een groot aantal woningen toegankelijk en beter bruikbaar gemaakt voor mensen met fysieke beperkingen. Er is echter nauwelijks aandacht voor de vraag hoe iemand met een handicap bij een calamiteit een woning zo snel mogelijk uit kan komen (uitgankelijkheid). Ook bij de verstrekking van subsidies voor woningaanpassingen wordt hiermee geen rekening gehouden. KBOH (kenniscentrum voor kwaliteit en bruikbaarheid van hulpmiddelen voor ouderen en gehandicapten) startte daarom onderzoek naar voorzieningen om de uitgankelijkheid van gewone woningen te verbeteren.

Het onderzoek moet leiden tot een overzicht van bouwkundige maatregelen en andere voorzieningen voor betere vluchtroutes en vertraging van de verspreiding van brand en rook. Daardoor krijgen gehandicapte bewoners meer tijd om de woning te verlaten. Zowel nieuwbouw als bestaande woningen worden in het onderzoek betrokken. KBOH zal brochures ontwerpen voor verschillende bij de bouw betrokken doelgroepen (consumenten, woningcorporaties, gemeenten, zorgorganisaties, architecten e.d.).

De onderzoekers zullen zich niet beperken tot brand in de woning, al wordt dit wel het belangrijkste onderwerp. Ook noodsituaties in de woonomgeving (brand, ontploffingsgevaar, wateroverlast) worden in het onderzoek meegenomen.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat jaarlijks gemiddeld 6.000 woningbranden plaatsvinden. Daarbij zijn rond de 50 doden te betreuren. Ongeveer de helft van hen is 65 jaar of ouder. De praktijk leert dat bewoners bij een grote brand binnen enkele minuten buiten moeten zien te komen. Daarna worden de overlevingskansen geringer.

KBOH heeft eerder een brochure gemaakt over de uitgankelijkheid van openbare gebouwen ('Veilig het gebouw uit').

Projectleider van het onderzoek naar uitgankelijkheid van zelfstandige woningen is mw. Ir. A. van der Graaf (e-mail ).


zoeken in 118 websites