Gelderland financiert Quick Scans Domotica

De provincie Gelderland subsidieert in de periode 2005-2008 per jaar 20 Quick scans Domotica. Per scan van € 4.000 voor beleidsvorming of uitvoering subsidieert de provincie 50%.

De komende vier jaar stelt de provincie Gelderland € 9,2 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van het programma 'Ontgroening en vergrijzing'. Het stimuleren van de verdere ontwikkeling en toepassing van ICT en domotica is hiervan onderdeel. Domotica is de aanduiding voor systemen van woonhuisautomatisering (centrale bediening van licht en verwarming, alarmering e.d.). Iedere woningcorporatie, zorginstelling en gemeente kan een domotica-advies aanvragen. Voorheen werden de adviezen exclusief uitgebracht door adviesbureau Smart Homes, maar voor de komende jaren zijn meer adviesbureaus aangewezen.

Quick scans kunnen worden uitgevoerd voor beleidsvorming en concrete projecten. Naast een intakegesprek kan voor een quick scan bij beleidsvorming ook een workshop met medewerkers en management worden georganiseerd. Bij een quick scan bij concrete projecten kunnen de randvoorwaarden worden bepaald en wordt het functionele programma van eisen vertaald naar het technische programma van eisen. Daarmee kunnen de technische medewerkers aan de slag.

Op 20 mei organiseert de provincie een Domoticadag in het provinciehuis in Arnhem. Daar vertellen corporaties en zorginstellingen over hun ervaringen met domotica. In de loop van 2005 brengt de provincie een brochure uit over de resultaten van de quick scans en gerealiseerde projecten.

Meer informatie:


zoeken in 118 websites