5 jaar Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Provincie Utrecht stimuleert domotica

08-09-2005

Mensen met een zorgvraag langer thuis laten wonen, in hun eigen vertrouwde omgeving. Dat is het doel van het project 'Toekomst Thuis' dat door de Provincie Utrecht is geïnitieerd. Medio 2006 starten diverse Utrechtse zorgaanbieders en woningcorporaties een aantal projecten, met als doel zorg op maat te leveren bij de mensen thuis met behulp van moderne technologieën (domotica).

Het vinden van de juiste combinatie van de technologie en de zorg is de kernvraag bij de invoering van domotica. Die komt, ondanks de technische mogelijkheden, nog maar moeizaam van de grond. De Provincie Utrecht wil zorgaanbieders en woningcorporaties hierbij ondersteunen en op die manier een forse impuls geven aan de invoering van domotica in Utrecht.

Drie pilots

Er zullen in ieder geval drie projecten starten: in de stad Utrecht, in Soest en in Woerden/Zegveld. Het gaat per project steeds om een samenwerkingsverband van een zorgaanbieder met een woningcorporatie. De komende maanden zullen de partners met elkaar nagaan welk soort domotica gewenst is en de verdere voorbereidingen treffen. De daadwerkelijke uitvoering start medio 2006. In totaal worden 200 tot 250 klanten met domotica ondersteund.

Bijdrage provincie

De bijdrage van de Provincie bestaat eruit dat een extern projectleider de projecten ondersteunt bij de uitwerking van de vraagstukken en de invoeringsplannen. Voor de invoering stelt de provincie een financiële bijdrage beschikbaar.

Kennisuitwisseling

De in de projecten opgedane ervaringen worden beschikbaar gesteld voor andere organisaties. Er komt zo een kennisuitwisseling tot stand die er toe moet bijdragen dat 'zorg op afstand' met behulp van domotica voor een grote groep zorgvragers in Utrecht beschikbaar komt.

Lees meer


zoeken in 118 websites