Zeeland: opplusregeling eengezinswoningen

17-11-2005

De provincie Zeeland ontwerpt een stimuleringsregeling voor het opplussen van eengezinswoningen. Dat zei gedeputeerde Van Waveren tijdens de werkconferentie 'Langer thuis in eengezinswoningen' die op 16 november in Middelburg werd gehouden.

De conferentie was een vervolg op een onderzoek onder oudere bewoners van eengezinswoningen en thuisverzorgenden in Zeeland. De opdracht was verleend door een provinciale werkgroep en het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg. De onderzoekers concludeerden in het eindrapport 'Wie de woning houdt, passe haar aan' dat veel ouderen met bescheiden aanpassingen langer in hun eengezinswoningen willen blijven wonen. Ook vroegen zij medewerkers van de thuiszorg aan welke eisen woning en woonomgeving moeten voldoen om goede zorg mogelijk te maken.

Opplusregeling

Gedeputeerde drs. H. van Waveren benadrukte dat tegen de komende vergrijzingsgolf nauwelijks valt op te bouwen. De provincie moet daarom extra Gedeputeerde H. van Waveren. Foto: Ed Noltekijken naar de mogelijkheden die bestaande eengezinswoningen bieden. In Zeeland bestaat 87% van de woningvoorraad uit eengezinswoningen. De provincie denkt aan een bijdrage per gemeente, die met dat geld en eigen middelen een lokale opplusregeling kan uitvoeren. De gedeputeerde verwees naar het voorbeeld van de gemeente Veere, die al jaren een opplusregeling voor eigenaar-bewoners heeft. De provincie gaat ook na welke rol woningcorporaties kunnen krijgen in de regeling.

Samenwerking

Aan de werkconferentie namen vertegenwoordigers deel van vrijwel alle organisaties die betrokken zijn bij wonen, welzijn en zorg: organisaties van ouderen en gehandicapten, woningcorporaties, thuiszorgorganisaties, verzorgings- en verpleeghuizen, welzijnsstichtingen en gemeenten.

Workshop werkconferentie Langer thuis in eengezinswoningen. Foto: Ed Nolte

In de workshops benadrukten de deelnemers het belang van samenwerking tussen alle partijen. Zo kunnen thuiszorgorganisaties en bewonersorganisaties meepraten over de eisen waaraan woningen bij nieuwbouw en verbouw moeten voldoen. Vrijwilligers en professionals van welzijnsorganisaties kunnen bewoners voorlichten over de mogelijkheden. Gemeenten kunnen een centrale rol spelen bij het stimuleren van woningverbeteringen en het bij elkaar brengen van partijen.

Rapport Wie de woning houdt, passe haar aan

U kunt het gehele eindrapport van het gebruikersonderzoek 'Wie de woning houdt, passe haar aan' downloaden (115 pag, 988 kb) evenals de bijlagen bij het rapport (45 pag, 254 kb). U kunt ook alleen de samenvatting en conclusies (9 pag, 58 kb) downloaden.


zoeken in 118 websites