Lobby ANBO-vrijwilligers voor ouderenwoningen

07-02-2006

Vrijwilligers van de bond ANBO voor 50-plussers gaan bij gemeenten pleiten voor meer voor ouderen geschikte woningen, waarvan er tot 2015 nog 395.000 extra nodig zijn.

De ANBO is begonnen met de werving van 1.500 vrijwiliggers. Zij gaan, na een intensieve training, gemeenten aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Die bestaat uit het maken van afspraken met woningcorporaties, commerciële woningaanbieders en zorgorganisaties. Doel is het opheffen van het tekort aan voor ouderen geschikte woningen. Van de 395.000 woningen die tot 2015 extra beschikbaar moeten komen zullen er 115.000 geschikt moeten zijn voor 24-uurszorg.

De lobby voor meer aangepaste ouderenwoningen is onderdeel van het Actieplan Investeren voor de toekomst van de ministeries van VROM en VWS. In het Actieplan staat het realiseren van zogenaamde nultredenwoningen (woningen zonder trap) centraal. Aedes, Arcares, Z-org en MOgroep hebben erop gewezen dat in het Actieplan ook plaats moet worden ingeruimd voor verbetering van traditionele eengezinswoningen. De meeste ouderen wonen al in een eengezinswoning en willen daar liefst ook zo lang mogelijk in blijven wonen. Onderzoek van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg liet zien dat dit ook kan door het aanbrengen van specifieke, door ouderen zelf gewenste voorzieningen. Volgens het onderzoek beschikt 70% van de sociale huurwoningen in Nederland niet over een toilet op de slaapverdieping.

Ook de VROM-raad vroeg in een advies in 2005 om een 'veelvormiger' formulering van de opgave voor wonen, welzijn en zorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten ondersteunt dit pleidooi.

De vrijwilligers van de ANBO moeten bereid zijn circa 2 uur per week gedurende zes maanden te investeren in hun lobby voor meer geschikte seniorenwoningen.

Meer over het initiatief van de ANBO vindt u hier.


zoeken in 118 websites