Zeeuwse opplussubsidie eengezinswoningen

04-04-2006

De provincie Zeeland heeft een stimuleringsregeling vastgesteld voor het opplussen (verbeteren) van eengezinswoningen. Aanleiding zijn de uitkomsten van het onderzoek 'Wie de woning houdt, passe haar aan', dat werd uitgevoerd onder auspiciën van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.

Volgens het onderzoek leggen beleidsmakers ten onrechte sterk de nadruk op het geschikt maken van flats en appartementen voor ouderen. Zo concludeerde de rijksoverheid in het Actieplan 'Investeren voor de toekomst' dat er de komende tien jaar 395.000 woningen zonder trap bij moeten komen. Bij verbouw zouden voor ouderen vooral flats verbeterd moeten worden. Veel ouderen wonen echter juist in een eengezinswoning en willen daar liefst ook zo lang mogelijk in blijven wonen.

Toilet op slaapverdieping

Het onderzoek 'Wie de woning houdt, passe haar aan' liet zien dat dit ook kan door het aanbrengen van specifieke, door ouderen zelf gewenste voorzieningen. Dat geldt ook voor zorgbehoevende ouderen. Belangrijke verbeteringen zijn: Een selectie van toiletpotten in de Woonwinkel van Woningbouwvereniging Zuidwest Friesland. Foto: Ed Nolteaanbrengen van beugels, een tweede leuning bij de trap, weghalen van drempels, beter hang- en sluitwerk en een tweede toilet op de slaapverdieping. Ruim 70% van de eengezinshuurwoningen in Nederland is niet voorzien van een toilet op de slaapverdieping, wat bij ouderen vooral 's nachts tot problemen kan leiden.

In Zeeland bestaat de woningvoorraad voor 83% uit eengezinswoningen en voor slechts 17% uit hoogbouw met gelijkvloerse voorzieningen. Dat maakt volgens de provincie aandacht voor verbetering van traditionele eengezinswoningen noodzakelijk.

Opplusregeling

Zeeuwse gemeenten kunnen subsidie ontvangen van een lokale stimuleringsregeling voor het preventief aanpassen van eengezinswoningen voor ouderen. De subsidie per gemeente bedraagt maximaal € 25.000. Het budgetplafond is €125.000, waardoor aan minstens vijf gemeenten subsidie kan worden toegekend.

Middelburg, zetel van de provincie Zeeland, die een stimuleringsregeling ontwierp voor verbetering van eengezinswoningen. Foto: Ed Nolte

Gemeenten kunnen het geld inzetten voor het (mee)subsidiëren van de verbetering van zowel huur- als koopwoningen. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten gemeenten een communicatieplan voor de voorlichting van ouderen hebben. Ook krijgen gemeenten een inspanningsverplichting om met corporaties afspraken te maken over de verbetering van eengezinswoningen. De provinciale subsidieregeling is onderdeel van het provinciale programma Zeeland Woonzorgland.

De gemeente Veere beschikt al enkele jaren over een gemeentelijke opplusregeling voor eigenaar-bewoners. Download Opplusregeling Veere (pdf, 39 kb) en toelichting (pdf, 20 kb).

Lees persbericht Provincie Zeeland


zoeken in 118 websites