VROM: meer eengezinswoningen voor ouderen

18-04-2006

Het Ministerie van VROM vindt het belangrijk dat ook bestaande eengezinswoningen worden verbeterd voor ouderen. Dat bleek tijdens een paneldiscussie op de recent gehouden BouwRAI.

Het Ministerie nuanceert met deze stellingname de doelstelling uit het Actieplan Investeren voor de toekomst uit 2004. Tot 2015 zouden er 395.000 zogenaamde nultredenwoningen (woningen zonder trap) bij moeten komen voor ouderen en gehandicapten. Na publicatie van het Actieplan reageerden verschillende partijen kritisch op deze eenzijdige benadering. Aedes, Arcares, Z-org en MOgroep stelden gezamenlijk dat in het Actieplan ook plaats moet worden ingeruimd voor verbetering van traditionele eengezinswoningen. De meeste ouderen wonen al in een eengezinswoning en in grote delen van het land zijn nauwelijks flats aanwezig die voor ouderen verbeterd kunnen worden. Ook de VROM-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bepleiten een 'veelvormiger' formulering van de opgave voor wonen, welzijn en zorg.

Andere woningtypen

Paneldiscussie BouwRAI. Foto: Simone-Michelle van de Kamp.Tijdens de paneldiscussie op 5 april zei Diederik Jansen van het Ministerie van VROM dat in het Actieplan is gekozen voor een hoog ambitieniveau. Maar naast nultredenwoningen kunnen ook andere woningtypen bijdragen aan verbetering van de huisvesting van ouderen. Ed Nolte van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg benadrukte dat 70% van de traditionele eengezinswoningen in de sociale huursector geen toilet op de slaapverdieping heeft. "Ouderen moeten 's nachts vaker de trap af en dan is het logisch dat de bewoner weleens verlangt naar een woning zonder trap", zei Nolte, "maar ik ben ervan overtuigd dat de vraag naar nultredenwoningen zal dalen als in veel meer eengezinswoningen een tweede toilet en andere verbeteringen worden aangebracht." Uit het onderzoek onder ouderen in Zeeland 'Wie de woning houdt, passe haar aan' bleek dat naast een tweede toilet ook het aanbrengen van beugels, een tweede leuning bij de trap, weghalen van drempels en beter hang- en sluitwerk ouderen in staat stellen langer in hun huidige woning te blijven.

Second best

De Friese woningcorporaties Welkom en Zuidwest Friesland hebben al plannen ontwikkeld om eengezinswoningen voor ouderen te verbeteren. Tijdens de paneldiscussie zei hoofd woondiensten van Zuidwest Friesland Roelof Wielenga dat de corporatie te weinig nieuwbouwmogelijkheden heeft om de vergrijzing het hoofd te bieden. Dat maakt het noodzakelijk om te kiezen voor de ‘second best’ oplossing van het verbeteren van bestaande eengezinswoningen.

Friese Huistest

Uitreiking van de eerste Huistest op 5 april 2006 op de BouwRAI. Foto: Simone-Michelle van de Kamp.Aan het einde van de bijeenkomst ontving Nolte uit handen van de directies van Welkom en Zuidwest Friesland symbolisch het eerste exemplaar van de 'Huistest', die beide corporaties voor hun bewoners ontwikkelden. Met de Huistest kunnen bewoners hun woning met een aantal vragen testen op comfort en veiligheid. Vervolgens kunnen ze oplossingen kiezen uit een overzicht dat ook de kosten vermeldt. Het eindresultaat is een advies en een offerte. De Huistest komt ook online beschikbaar. Nolte zegde toe contact te leggen met organisaties die willen meewerken aan de verdere ontwikkeling van de Huistest.


zoeken in 118 websites