Website over aangepast bouwen van start

24-04-2006

De website www.aangepastbouwen.nl is van start gegaan. De site is ontwikkeld door KITTZ in Groningen en heeft als doel om kennis en informatie over zelfredzaamheid en zelfstandig wonen te verschaffen. Dit vanuit het perpectief van de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG).

De informatie is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het bouwen (of aanpassen) voor gehandicapten en ouderen. Het bureau WVG van de gemeente Groningen heeft KITTZ opdracht gegeven om de site te ontwikkelen.

De site biedt informatie:

De WVG zal per 1 januari 2007 onder de Wet maatschappelijke ondersteuning komen te vallen.

Lees meer.


zoeken in 118 websites