Serviceflat 21ste eeuw gepresenteerd

01-05-2006

In Den Haag is de Serviceflat van de 21ste eeuw gepresenteerd. Het project combineert breedbandtechniek met woondiensten voor ouderen.

Domotica

De Serviceflat van de 21ste eeuw is een initiatief van woningcorporatie Vestia en het CoornhertCentrum voor wonen, zorg en welzijn. Proeftuin is de Erasmusflat van het CoornhertCentrum. Tien flatwoningen zijn voorzien van domoticavoorzieningen die comfort en veiligheid bieden. Bewoners en hulpverleners kunnen de woning met een elektronisch slot openen. Ook kan met één druk op de knop alle elektriciteit worden afgesloten. De woningen hebben ook rookalarm en een sensor voor gasalarm, die waarschuwt als er gas ontsnapt. De Home Control Box in de meterkast is de verbinding tussen de apparatuur in de woning en breedbandinternet. Bewoners kunnen via internet hun energieverbruik in de gaten houden. Onderdeel van het systeem is ook de personenalarmering. Om te controleren of er geen vals alarm is gegeven wordt de bewoner na een alarm eerst teruggebeld.

FLATnet

Homepage van FLATnetBinnen het project werd ook FLATnet ontwikkeld, een initiatief van de corporaties Vestia, Staedion en Haag Wonen. FLATnet is een intranet op complexniveau, dat bewoners en zorgverleners kunnen gebruiken voor onderlinge communicatie. Bewoners vinden op FLATnet ook informatie over bijeenkomsten die in de buurt worden georganiseerd. Vanachter hun pc kunnen zij zien wie er voor de toegangsdeuren van het flatgebouw staat. De deelnemers aan FLATnet hebben allemaal de beschikking gekregen over een webcam. De initiatiefnemers beperken FLATnet niet tot bewoners van flatwoningen, maar willen ook het grote aantal oudere bewoners van eengezinswoningen bij het project betrekken. In de Erasmusflat is een collectieve ruimte ingericht als internetcafé.

Draadjes en praatjes

Het motto van het project luidt: 'Draadjes en praatjes'. De praatjes zijn het belangrijkst, benadrukte Marga Snijder, manager zorg van het CoornhertCentrum tijdens de presentatie van de serviceflat van de 21ste eeuw op 25 april. Het centrum zoekt nieuwe mogelijkheden om de communicatie met bewoners te verbeteren. Ook probeert men manieren te vinden om personeel efficiënter in te zetten. De zorg krijgt immers te maken met relatief lagere budgetten. Gedacht wordt aan virtuele spreekuren voor diabetespatiënten en voorlichtingbijeenkomsten via intranet bij een griepepidemie.

Internetcursus voor bewoners, met uitzicht op de Erasmusflat.De initiatiefnemers lieten TNO vooraf de wensen van bewoners onderzoeken. De bewoners zijn ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van FLATnet.

Beperkingen

Tijdens de presentatie kwamen ook enkele beperkingen van het project aan het licht. De stabiliteit van de breedbandinternetverbinding laat nog te wensen over. Ook blijkt het moeilijk meer ouderen van de huidige generatie over de streep te trekken om aan het project mee te doen.

Lees meer over het project (pdf, 167 kb).

Bekijk een demonstratie van FLATnet. Inloggen kan onder gebruikersnaam 'demo' en wachtwoord 'demo'.


zoeken in 118 websites