Meer woningen voor ouderen van start

13-11-2006

De lobby-campagne 'Meer woningen voor ouderen' is onlangs van start gegaan. De campagne is een initiatief van de landelijke ouderenorganisaties ANBO, PCOB en de Unie KBO. Het doel van de campagne is om op lokaal niveau aandacht te vragen voor seniorenwoningen bij gemeenten, politieke partijen en woningbouwcorporaties.

Tekort aan seniorenwoningen

Het tekort aan geschikte seniorenwoningen zal volgens de ministeries van VROM en VWS in 2015 oplopen tot circa 400.000. De ministeries willen tot 2009 door nieuwbouw, aanpassing en verbeterde woningtoewijzing dit tekort beperken. In het Actieplan Investeren voor de toekomst van de beide ministeries staat aangegeven welke concrete activiteiten er nodig zijn om de kwantitatieve opgave tot 2015 voor wonen met zorg en welzijn te halen.

Lobbycampagne onderdeel van Actieplan van VROM en VWS

De lobbycampagne 'Meer woningen voor ouderen' is een onderdeel van het Actieplan Investeren voor de toekomst van de ministeries van VROM en VWS. Hiertoe zijn rond de vijfhonderd vrijwillige lobbyisten opgeleid. In totaal willen de ouderenbonden 1500 vrijwilligers als lobbyisten inschakelen. De vrijwilligers gaan aan de slag in hun gemeenten om te lobbyen voor meer seniorenwoningen.

Project kent meerdere partners

Inmiddels heeft het project 'Meer woningen voor ouderen' steun gekregen van andere organisaties. Zij hebben zich als partners van het project aangesloten. Het betreffen de volgende organisaties:

Deze organisaties zullen ook in hun eigen achterban vrijwilligers gaan werven om als lobbyist te fungeren.

Meer informatie

Lees meer over het project Meer woningen voor ouderen.

Lees meer over het Actieplan 'Investeren voor de toekomst'.


zoeken in 118 websites